134 novinara ubijena na zadatku u 2013.

134 novinara ubijena na zadatku u 2013.

134 novinara ubijena na zadatku u 2013.

134 novinara su u protekloj godini izgubila život obavljajući svoj posao, kaže se u izvještaju organizacije "Institut za sigurnost izvještavanja" (INSI).

Foto: INSI

Od ovog broja, 65 ih je poginulo izvještavajući iz konfliktnih područja, najviše u Siriji (20) i Iraku (16), dok je 51 ubijeno u nekonfliktnim uslovima, izvještavajući o pitanjima kao što su korupcija i kriminal. 18 novinara je stradalo u nesrećama. Većinu smrtnih slučajeva čine lokalni novinari, koji su nastradali izvještavajući o stanju u vlastitoj zemlji.

Ukupan broj stradalih novinara niži je nego u 2012. (152) ali je porastao broj prijetnji, napada i slučajeva kidnapovanja novinara, kaže se u izvještaju pod nazivom "Ubiti glasnika".

Izvor: Reuters, NDTV, INSI