Associated Press planira automatizaciju proizvodnje do 2020. godine

AP: Automatizacija proizvodnje sadržaja do 2020. (rdn)

Associated Press planira automatizaciju proizvodnje do 2020. godine

Agencija Associated Press namjerava sasvim automatizirati pretvaranje sadržaja namijenjenog štampanim izdanjima u sadržaj za emitovanje na televiziji i radiju.

Prilagođavanje izvještaja napisanih za štampane medije za objavljivanje na radiju i televiziji oduzima novinarima Associated Pressa oko 800 sati sedmično. Pored pisanja glavne priče, novinari moraju pripremiti različite verzije njenih sažetaka i uvoda, te pretvoriti priču u format za radio i televiziju, dovodeći do "noćne more od manuelnog rada", prema riječima jednog od stratega kompanije.

Da bi se proces skratio i oslobodilo vrijeme novinara, AP je počeo eksperimentisati sa automatizacijom određenih dijelova tog zamornog procesa, sa ciljem da do 2020. godine 80 posto produkcije sadržaja bude automatizirano.

Kompanija, u partnerstvu sa tehnološkom firmom Matter Venues, posljednjih mjeseci radi na kreiranju sistema koji bi omogućio pretvaranje tekstova napisanih za štampano izdanje u format prilagođen radiju i televiziji. Alat koji prepoznaje elemente priče koje treba prilagoditi, još uvijek je u fazi testiranja, a novinarima se ukazuje na pravila koja trebaju pratiti da bi sistem funkcionisao.

Foto: Nieman Lab

AP već primjenjuje automatizaciju u izvještavanju o sportskim događajima i izvještajima o poslovanju kompanija, te je proizvodnja takvih priča sada 10 puta veća nego kada su objavljivane samo priče koje su napisali reporteri.

Prema procjenama predstavnika kompanije, novi sistem automatizacije trebao bi biti spreman za korištenje u narednih šest mjeseci.

Izvor: Nieman Lab, Yahoo News