BH Novinari: Predstavljen izvještaj o monitoringu medija

BH Novinari: Predstavljen izvještaj o monitoringu medija

Izvještaj “Monitoring medija august-decembar 2012. godine - Jezik mržnje sa fokusom na preizbornu kampanju za lokalne izbore 2012. godine“ predstavljen je 5.3.2013. na press konferenciji Udruženja BH novinari. 

Grupa monitora iz BiH analizirala je ukupno 30 medija, elektronskih, printanih i online, a analizirani materijal je uključivao 46.811 medijskih sadržaja, među kojima i tekstove na portalima i u novinama, kao i TV emisije. Izvještaj je pokazao da je govor mržnje u medijima još uvijek prisutan i da je izražen uglavnom kroz medijske istupe političara, kroz komentare na portalima i na internetskim forumima, ali ga ponekad generiraju i podržavaju i sami mediji.

Autorica izvještaja doc.dr. Lejla Turčilo, profesorica sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ističe kako je govor mržnje procentualno nešto manji no što su očekivali, no kod analiziranja sadržaja pokazuje se da još uvijek ima neprikladnog govora i govora mržnje u njegovom najgorem obliku.Kako bi se otkrili prenositelji govora mržnje na internetu, Vijeće za štampu u BiH pokrenulo je i akciju "Niste nevidljivi" koja uključuje i policiju i tužilaštva u sprečavanju govora mržnje na internetu. 
 
Šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu Mary Ann Hennessey naglasila je da je opći cilj ovog projekta promocija profesionalizma i tolerancije u medijima u BiH kao i promoviranje standarda Vijeća Evrope za borbu protiv govora mržnje u javnom prostoru posebno putem podrške samoregulaciji novinarske profesije i medija općenito.Hennessey je navela kako je opšti zaključak monitoringa da govor mržnje još postoji kao faktor u javnim medijima, posebno u vrijeme predizborne kampanje.
 
Izradu izvještaja i monitoring podržalo je Vijeće Evrope u sklopu projekta “Promocija profesionalizma i tolerancije u medijima u BiH” koji finansiraju vlade Norveške i Republike Irske.