BH Novinari: Proglas bh. javnosti

BH Novinari: novinarska zajednica upućuje proglas bh. javnosti

BH Novinari: Proglas bh. javnosti

Udruga BH Novinari uputila je na protestnom sastanku u Sarajevu proglas bh. javnosti u ime medijske zajednice. Tekst Proglasa ovdje prenosimo u cjelosti. 

Mi, novinari i novinarke, okupljeni na protestnom sastanku Sarajevu 6. januara 2014, upućujemo javnosti BiH slijedeći:
 
PROGLAS
 
"Novinari i novinarke BiH, cjelokupna medijska zajednica i građani ove države suočili su se posljednjih dana sa brutalnim ugrožavanjem medijskih sloboda i sigurnosti novinara. Fizički napadi na novinarske ekipe BNTV i TVSA, sudska zabrana objavljivanja informacija za FTV, upad policije u redakciju portala Klix, uskraćivanje akreditacije novinarima BN televizije za ulazak u Palatu predsjednika Republike Srpske i verbalni napad na urednike portala Tačno.net, samo su dio od 400 registriranih slučajeva kršenja slobode izražavnja i individualnih prava novinara, koje je zabilježila Linija za pomoć novinarima od 2006. do danas.
 
Među tim slučajevima zabilježeno je:
  • 60 fizičkih napada na novinare i direktnih prijetnji smrću;
  • samo u 15 % krivičnih djela prema novinarima donesene su pravomoćne presude;
  • u 22% slučajeva nije ni pokrenuta, a kamoli provedena istraga;
  • u 23,5% slučajeva došlo je do “zatvaranja“ predmeta, bez nastojanja policijskih i pravosudnih institucija da otkriju počinitelje i osiguraju pravnu zaštitu novinara;
Imajući u vidu stalna kršenja medijskih slobodna i ugrožavanje sigurnosti novinara u BiH; uključenost javnih službenika i visokopozicioniranih političara u napade na novinare; nedostupnost pravde novinarima i novinarkama - žrtvama nasilja; kao i izostanak efikasne akcije nadležnih državnih organa i institucija; kao novinari i novinarke – članovi Udruženja/druge BH novinari i Kluba novinara Banja Luka, zahtijevamo:
 
1. od nadležnih policijskih, tužilačkih i sudskih organa na svim nivoima vlasti - od kantona, preko entiteta do države i Brčko distikta - provođenje nezavisne, profesionalne i efikasne istrage o krivičnim i drugim nezakonitim djelima prema novinarima, kao i poduzimanje drugih pravnih radnji koje će rezultirati kaznama za počinitelje. Linija za pomoć novinarima će podijeliti sa nadležnim organima i institucijama vlastitu bazu podataka o neprocesuiranim slučajevima kršenja prava novinara i slobode izražavanja;
 
2. od Ureda predsjednika Republike Spske hitno izdavanje akreditacije novinarima BN TV iz Bijeljine i Agencije Beta – dopisništvo Banja Luka, koja im je neophodna za praćenje aktivnosti predsjednika RS Milorada Dodika i izvještavanje sa događaja od značaja za javnost;
 
3. od Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko - neretvanskog kantona hitnu i profesionalnu istragu o napadu na Šteficu Galić i Amera Bahtijara, urednike portala Tačno.net, kao i objavljivanje rezultata istrage u roku od 7 dana.
 
4. od Viskog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH hitnu istragu o upadu policije u redakciju portala Klix.ba i postupanje Specijalog tužilaštva Republike Srpske, Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo i Općinskog suda Sarajevu koji su, kao
pravosudne institucije, sudjelovali u izdavanju naredbe o pretresu.
 
5. od Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i od Ministarstva pravde i Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo detaljnu analizu postupanja policije u vezi sa pretresom prostorija
portala Klix.ba u kontekstu kršenja prava na slobodu izražavanja i prava novinara na zaštitu izvora informacija, zaštićenih Evropskom poveljom o ljudskim pravima, ustavima entiteta i države BiH, kao i zakonskim propisima iz oblasti krivičnog i građanskog prava.
 
6. od Predsjedništva BiH da se najhitnije pozabavi kršenjima medijskih sloboda u BiH i prava novinara na siguran i slobodan rad, te u skladu sa svojim ovlastima, poduzme mjere koje će osigurati poštivanje slobode izražavanja od strane državnih i javnih institucija, na način kako je to navedeno u predpristupnom Sporazmu i više godišnjih izvještaja o napretku BiH u procesu EU integracija.
 
Ukoliko se ovi zahtjevi ne ispune u navedenim i razumnim rokovima, BH novinari će pozvati novinare i medijske uposlenike iz cijele države na javna okupljanja pred navedenim institucijama, dok se i posljednji zahtjev ne ispuni a javnost obavijesti o mjerama koje su poduzeli u cilju stvaranja sigurnog i tolerantnog okruženja za rad svih medija i novinara u Bosni i Hercegovini. Udruženje/udruga BH novinari, sa klubovima novinara u Banja Luci, Doboju, Bihaću, Srebrenici, Mostaru, Zenici, Tuzli, Goraždu i Brčko distriktu, poziva sve novinarske asocijacije i medijske sindikate u BiH da podrže navedene zahtjeve, te da iskažu punu solidarnost sa novinarima i novinarkama, čija se prava sistematski i godinama ugrožavaju.
 
Međunovinarska solidarnost, snaga i jedinstvo medijske zajednice u odbrani slobode izražavanja i prava novinara, uz mnogo odgovornije i profesionalnije postupanje nadležnih državnih i javnih institucija, garant su uspješnosti naše borbe za više medijskih sloboda i sigurnost novinarske profesije u BiH.
 
Banja Luka, 5. januara 2015.
BH novinari/ Klub novinara Banja Luka