BH novinari: Vijeće RAK-a mora preispitati odluku o drakonskoj kazni za Face TV

BH novinari: Vijeće RAK-a mora preispitati odluku o drakonskoj kazni za Face TV

BH novinari: Vijeće RAK-a mora preispitati odluku o drakonskoj kazni za Face TV

“Sasvim je jasno da je Milinović tražio razloge za ličnu osvetu prema Face TV i njenom vlasniku i uredniku”, kažu iz BH novinara.
 
foto: Screenshot / Face TV
 
Drakonska novčana kazna u iznosu od 15.000 konvertibilnih maraka koju je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) Bosne i Hercegovine izrekla protiv Face televizije iz Sarajeva predstavlja klasični pokušaj cenzure i ušutkivanja medija koji kritički preispituju odluke RAK-a i direktora ove Agencije Draška Milinovića, kažu iz Upravnog odbora Udruženja BH novinari.
 
Podsjećaju da je na web stranici RAK-a objavljeno Rješenje o novčanoj kazni za Face TV zbog, kako se navodi u obrazloženju, nepoštivanja „općeprihvaćenih standarda pristojnosti u programskim sadržajima“. 
 
BH novinari smatraju da je Face televizija kažnjena nesrazmjerno visokom kaznom jer je urednik te televizije Senad Hadžifejzović u jednoj od svojih emisija, komentarišući postupak koji je RAK prethodno pokrenuo u vezi sa snimkom na kojem je Hadžifejzović navodno pitao treba li „ubiti“ Milorada Dodika, upotrijebio psovku („To je moj, naš posao. Draškaću ih dok sam živ. Cijeli život govorim javno uživo umiriti. Ne izvinjavam se. Je..te se Draško, Dodik, Bakir, Dragan, ostali.”) i sarkastično zaključio: „…Treba ga ubiti… Hadžifejzovića.“
 
Eksperti za vještačenje audio snimaka koje je angažovao RAK koncem novembra prošle godine, kako podsjećaju iz BH novinara, dostavili su izvještaj RAK-u u kojem su naveli da je nemoguće utvrditi šta je Hadžifejzović tačno rekao, ali da je najvjerovatnije izgovorio „smijeni, smiri, um…“ – što odgovara i Hadžifejzovićevoj tvrdnji da je rekao „umiri“, a ne „ubiti“. 
 
Nakon ovog vještačenja RAK je bio primoran obustaviti postupak protiv Face TV, a time je u vodu pala i ranija najava Draška Milinovića o „rigoroznim mjerama“ koje će biti upotrijebljene protiv Hadžifejzovića zbog izjava o Dodiku.
 
Upravni odbor Udruženja BH novinari naglašava da se korištenje psovki i neprimjerenog rječnika u medijskim sadržajima ne može i ne treba opravdavati, posebno u slučajevima kada se TV programi emituju prije 22 sata.
 
Istovremeno, BH novinari podsjećaju kako je, radi zaštite slobode izražavanja i političke debate o pitanjima od javnog značaja, Evropski sud za ljudska prava iz Strazbura zauzeo stajalište da zadaća medija nije samo pisanje o pozitivnim odlukama i pojavama, već mogu „šokirati, uvrijediti i uznemiriti“ svojim objavama, ukoliko ne postoje drugi načini da se skrene pažnja na pitanja od javnog značaja.
 
“Sada, nakon izricanja nesrazmjerno visoke kazne od 15.000 KM, sasvim je jasno da je Milinović tražio razloge za ličnu osvetu prema Face TV i njenom vlasniku i uredniku Senadu Hadžifejzoviću. To je vidljivo i iz odluka RAK-a prema drugim medijima koji su počinili mnogo teža i ozbiljnija kršenja Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama, a kojima su izrečene znatno blaže sankcije u odnosu na Face TV”, navode iz BH novinara.
 
Za Upravni odbor BH novinara porazna je činjenica, kako ističu, da je iza ove odluke stala cijela Regulatorna agencija, te da su ranije stručni i odgovorni ljudi pristali biti „moralna policija“ i cenzor nad medijem koji kritikuje i dovodi u pitanje odluke regulatora.
 
“Jednako je neprihvatljivo i oportuno ponašanje članova Vijeća RAK-a koje je šutnjom pratilo neutemeljene javne istupe direktora RAK-a u vezi sa Face TV”, kažu u saopštenju. Zbog navedenog, kako dodaje Upravni odbor BH novinara, javno poziva Vijeće RAK-a i zahtijeva od njih da hitno i detaljno analiziraju navedenu odluku interne komisije RAK-a, ali također i prethodne postupke i izjave direktora Draška Milinovića u vezi sa Face televizijom i Senadom Hadžifejzovićem.
 
“Nedopustivo je da regulatorno tijelo, a posebno generalni direktor RAK-a, koriste svoja ovlaštenja kako bi ‘disciplinovali’ medije čije im se izvještavanje ne dopada ili nije u skladu sa njihovim ličnim stavovima i uvjerenjima”, istakli su. 
 
Od Vijeća RAK-a zahtijevaju da bez odlaganja pokrenu postupak i u što skorijem roku javnost obavijeste o rezultatima svoje analize.
 
Da je ova kazna RAK-a određena Face TV-u drakonska, mišljenja su i u Vijeću za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini. U saopštenju iz Upravnog odbora Vijeća za štampu i online medije u BiH kaznu RAK-a ocjenjuju kao osvetnički potez, te je smatraju presedanom u novijoj historiji regulacije medijskog sadržaja. 
 
Kažu da prema dostupnim podacima, ovo je najviša izrečena kazna posljednjih godina, iako u ovom vijeću smatraju da postoji mnogo sadržaja koji teško krše Kodeks o audiovizuelnim medijskim uslugama, a ostaju nesankcionirani.
 
“Time se nesumnjivo stiče dojam da u BiH za neke vrijedi pravilo 'gledanja kroz prste'“, istakli su u saopštenju dodajući da se nameće zaključak da se Face TV našao na udaru zbog kritičkog odnosa prema RAK-u, odnosno direktoru Drašku Milinoviću.
 
“Takvom neviđenom praksom otvara se mogućnost svima, naročito zvaničnicima i političkim centrima moći, kojima se ne sviđa nešto što su čuli o sebi, da traže drakonske kazne zloupotrebljavajući raspoložive mehanizme“, stoji u njihovom saopštenju.
 
Takođe, njihov Upravni odbor ukazuje da je u posljednje vrijeme primijetno pogoršanje medijskih sloboda u BiH, imajući u vidu činjenicu da se medijima sve češće izriču enormno visoke novčane kazne, ali i sve češće ekonomske i političke pritiske na medije, te najavljenu kriminalizaciju klevete kroz Krivični zakon RS. 
 

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.