Javno mnijenje o procesu digitalizacije u BiH

Javno mnijenje o procesu digitalizacije u BiH

Regulatorna agencija za komunikacije BiH (RAK) je partner regionalnog projekta “SEE Digi.TV”, koji su-finansira Evropska unija iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), a u okviru programa Transnacionalne saradnje za jugoistočnu Evropu.

Kao jedna od aktivnosti u sklopu ovog projekta, urađeno je istraživanje javnog mnijenja vezano za proces digitalizacije u BiH. Istraživanje je urađeno u novembru 2012. godine metodom personalnih intervjua u telefonskoj anketi, koji uključuje 1010 ispitanika sa čitave teritorije BiH.

O rezultatima istraživanja kao i o ulozi Regulatorne agencije u procesu digitalizacije, razgovarali smo sa Asjom Rokša-Zubčević, rukovodiocem Sektora za audiovizuelne usluge i međunarodnu saradnju u emitovanju.

Rezultate ispitivanja javnog mnijenja o digitalizaciji u Bosni i Hercegovini možete pronaći na stranici Regulatorne agencije.