Još samo 50 slobodnih mjesta za učešće u konferenciji MEDIA MEETS LITERACY 2017

Još samo 50 slobodnih mjesta za učešće u konferenciji MEDIA MEETS LITERACY 2017

Još samo 50 slobodnih mjesta za učešće u konferenciji MEDIA MEETS LITERACY 2017

Fondacija Evens i Mediacentar Sarajevo organizuju konferenciju „Media meets literacy“, 21. i 22. septembra 2017. u Narodnom pozorištu  u Sarajevu. Na konferenciji će se okupiti više od 200 stručnjaka iz područja medijske pismenosti iz cijele Evrope koji će diskutovati o izazovima koje pred medije donose valovi lažnih i "alternativnih vijesti" i propagande. Konferencija će uključivati predavanja, okrugle stolove, pripovjedačke prezentacije i specijalizirane tematske sesije koje za cilj imaju istraživanje krucijalnih pitanja medijske pismenosti. Na kraju prvog dana konferencije biće upriličena i dodjela Evens nagrade za medijsko obrazovanje za najuspešniji projekat koji pomaže mladima, od 12 do 18 godina, da razviju kritički stav prema medijima.
 
Prije same konferencije, mladi novinari i edukatori (starosti do 35 godina) će imati priliku da prisustvuju dvodnevnom Propaganda Labu, seriji radionica koje će ponuditi inovativne modele borbe sa savremenom propagandom i lažnim vijestima. 
 
Kompletan program konferencije dostupan je ovdje. Prisustvo konferenciji je besplatno, no broj učesnika ograničen je na 250. Već je primljeno više od 200 prijava, tako da je ostalo još samo 50 slobodnih mjesta za medijske stručnjake koji planiraju prisustvovati konferenciji. Registracija je dostupna na zvaničnoj web stranici konferencije
 
Konferencija "Media meets literacy" ima za cilj jačanje dijaloga, saradnje i partnerstva između sektora obrazovanja i obuke i medijskog sektora, kao i drugih relevantnih aktera, uključujući civilno društvo organizacije mladih. Efikasan razvoj medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja zahtijeva multidisciplinarni pristup. Važno je podsjetiti na važnu ulogu koju neformalno učenje može imati u ovom pogledu edukujući one koji djeluju na svim nivoima kako bi išli u korak sa ovim brzim razvojem i pružili onima koje edukuju kompetencije i vrijednosti potrebne za pristup, tumačenje, stvaranje i korištenje informacija i drugih medijskih sadržaja na siguran i odgovoran način.