Mapa kršenja medijskih sloboda: najviše prijava na Balkanu

Mapiranje medijskih sloboda: najviše prijavljenih slučajeva na Balkanu

Mapa kršenja medijskih sloboda: najviše prijava na Balkanu

Od pokretanja platforme u maju 2014, prijavljeno je preko 170 slučajeva kršenja medijskih sloboda. Skoro polovina ovog broja dolazi sa Balkana.

Ushahidi platforma koju su za bilježenje slučajeva kršenja medijskih sloboda pokrenuli Index on Censorship i talijanski Ossevatorio Balcani u prva dva mjeseca postojanja zabilježila je preko 170 prijava. Preko 40 se odnose na pravne postupke protiv medija i novinara, što navodi na zaključak da je novinarima potrebna pravna zaštita i podrška.

Mapa pokazuje visoku koncentraciju slučajeva u Turskoj, Italiji i Srbiji. U Turskoj (17 slučajeva) prijave se odnose uglavnom na finansijske i pravne pritiske, dok se u Italiji (15) navode prijetnje i napadi na novinare. Kritiziranje vladinog odgovora na majske poplave u Srbiji dovelo je do blokiranja i cenzure internet blogova te je prijavljeno čak 16 slučajeva kršenja medijskih sloboda u ovoj zemlji.

Izvor: Index on Censorship