Media Observatory: Šest dobitnika grantova

Media Observatory: Šest dobitnika grantova

Šest istraživačkih novinarskih projekata iz pet zemalja dobit će podršku u vidu grantova iz dva projekta "South East Media Observatory".

Nakon 23 pregledane aplikacije žiri je odabrao po jednog pobjednika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i dva dobitnika iz Makedonije. Dobitnici će biti individualno obavješteni iz Centra za nezavisno novinarstvo iz Budimpešte, administratora ovog poziva.

Žiri zaslužan za odabir aplikanata uključuje istraživačke novinare i urednike sa internacionlnim iskustvom: Stefan Candea, direktor i suosnivač Rumunjskog centra za istraživačko novinarstvo, Saša Leković, direktor Istraživačkog novinarskog centra Zagreb i Andras Loke predsjednim SOMA Fondacije Budimpešta, osnivač i glavni urednik ittlanunk.hu.

Novinarske istraživačke priče o korupciji su dio projekta South East European Media Observatory - Building Capacities and Coalitions for Monitoring Media Integrity and Advancing Media Reforms, koji ima za cilj da podrži integritet državnih i komercijalnih medija u Jugoistočnoj Evropi. Timovi novinara ili pojedinci imali su priliku da pošalju svoje prijedloge do 15.7.2013 na adresu Centra za nezavisno novinarstvo (CIJ) iz Budimpešte.