Mreža SafeJournalists pokrenula kampanju za prijavu napada protiv novinara

Mreža SafeJournalists pokrenula kampanju “Ne oklijevaj! Prijavi napade i prijetnje”

Mreža SafeJournalists pokrenula kampanju za prijavu napada protiv novinara

Novinari iz Zapadnog Balkana od juče mogu prijaviti nasilje putem stranice SafeJournalists

foto: SafeJournalists

Članice mreže SafeJournalists su na Svjetski dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima i novinarkama, koji se obilježava 2. novembra, pokrenule kampanju #NeOklijevajPrijavi, sa ciljem da se podigne svijest o problemu nekažnjivosti napada na novinare i novinarke, koji je prisutan u svim zemljama Zapadnog Balkana, ali i da se novinari ohrabre i prijave sve vrste napada koji su u vezi sa njihovim radom. 

Novinari su zbog svog posla izloženi prijetnjama i napadima, a zbog malog broja riješenih slučajeva, često odustaju od prijavljivanja. Kako bi ohrabrili novinare da prijave napade, SafeJournalists mreža pokrenula je navedenu kampanju te od juče na stranici SafeJournalists novinari iz AlbanijeHrvatskeBosne i HercegovineCrne GoreSjeverne MakedonijeKosova i Srbije mogu da prijave napade.

Takođe, kako je najavljeno juče na događaju u Sarajevu, na stranici mreže će se uskoro moći naći i informacije o kontakt osobama za novinare iz tužilaštava i policije za one države koje ih imaju.

“Iako je u proteklom periodu mali broj slučajeva pravosnažno okončan osuđujućim presudama, jako je važno da novinari/ke ne budu obeshrabreni i da nastave da prijavljuju sve vrste napada nadležnim institucijama i novinarskim udruženjima jer samo tako se možemo izboriti za bolje i sigurnije okruženje”, istaknuto je u saopštenju mreže SafeJournalist.

Bitno je također, kako se dodaje, da ukažu javnosti na značaj posla koji novinari obavljaju u javnom interesu kako bi dobili veću podršku, jer su novinari, naglašeno je, oči i uši demokratije, njeni čuvari i produžena ruka građana.

Podsjetili su na podatke da je na teritoriji Zapadnog Balkana u posljednjih 30 godina tokom rata 110 lokalnih novinara izgubilo živote. U vremenima bez rata, kako dodaje mreža, život je izgubilo pet novinara. Samo dva slučaja su riješena pravosnažnom presudom.

SafeJournalists mreža poziva nadležne organe da poduzmu sve mjere u cilju efikasnijeg i bržeg procesuiranja slučajeva i na taj način pokažu spremnost u borbi protiv nekažnjivosti, jer samo na takav način, naglašava SafeJournalist, se može poslati jasna poruka potencijalnim počiniteljima da su napadi i prijetnje nedopušteni. 

U svim zemljama Zapadnog Balkana postoje mehanizmi koje se bave problemom napada na novinare. Njihovi predstavnici, kao i pojedinci upoznati sa problemom napada na novinare, ove su godine izrazili svoju podršku novinarima. Jedan od njih je Darko Martinčević, tužilac i kontakt osoba za prijavu napada i prijetnji novinarima u Kantonu Sarajevo.

„Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo je odlučno u poduzimanju radnji iz svoje nadležnosti kako bi osigurali najveći mogući stepen zaštite novinarske djelatnosti i osigurali novinarima/kama nesmetano obavljanje njihovih dužnosti u društvu. Navedena odlučnost je izražena i kroz činjenicu da je ovo Tužiteljstvo prvo u Bosni i Hercegovini imenovalo kontakt osobu za novinare/ke i odredilo prioritetni status ovim predmetima radi djelotvorne i efikasne krivično-pravne zaštite novinarske profesije”, kazao je Martinčević.

On je naglasio da je za otkrivanje i procesuranje počinitelja krivičnih djela počinjenih na štetu novinara od ključne važnosti da se svaki napad prijavi neposredno po njegovom dešavanju.

“Pozivam sve novinare/ke da bilo koji napad bez odlaganja prijave nadležnoj policijskoj upravi ili direktno Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Sarajevo”, dodao je.

I Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na preporuku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, imenovalo tužioca kao kontakt osobu za sigurnost novinara, a tužilac Jurica Knezović je izabran kao kontakt osoba u navedenom kantonu.

On je rekao da Kantonalno tužilaštvo HNK poziva novinare iz ovog kantona da prijavljuju sve napade ili prijetnje Tužilaštvu ili policijskim organima, a koje, kako je naveo, primaju zbog bavljenja svojim poslom i da će ti predmeti imati prioritet u njihovom radu.

“Kontakt tačka – tužilac, stoji na raspolaganju kako oštećenim novinarima/kama, tako i novinskim organizacijama, za upite i informacije vezane za prijave u kojima su novinari/ke oštećeni”, rekao je Knezović. 

SafeJournalist ističe da su podršku novinarima iz zemalja Zapadnog Balkana pružile partnerske organizacije Media Freedom Rapid Response.

“Da bismo zaštitili slobodu štampe i medija, potrebno je da imamo preciznu sliku o silama koje joj prijete. Prijavljivanje napada na novinare/ke stvara svijest o problemu, omogućava ciljanu podršku, doprinosi efikasnim politikama i pravnim odgovorima i šalje jasan signal da napade i prijetnje novinarima/kama i medijskim radnicima/aama ne treba normalizirati ili tolerirati”, navedeno je iz Media Freedom Rapid Response (MFRR).

Generalni sekretar Evropske federacije novinara (EFJ) Ricardo Gutierrez poručio je da šutnja pred bilo kojim oblikom agresije znači dati slobodu napadačima i novim aktima nasilja.

“Pasivnost je oblik saučesništva u ovoj spirali nasilja. Javno osuđivanje nasilja i zastrašivanja i izlaganje počinilaca krivičnom gonjenju je moralna dužnost. To je jedini mogući izbor za svakog savjesnog i odgovornog novinara/ku”, istakao je Gutierrez.

Novinari širom svijeta se suočavaju sa prijetnjama po sopstvenu sigurnost, navodi mreža. Međunarodne organizacije su prepoznale taj problem i na različite načine, dodaje mreža, pokušavaju poboljšati uvjete u kojima oni rade. Tako je početkom oktobra, Vijeće Evrope pokrenulo kampanju na cijelom kontinentu koja se vodi pod sloganom „Novinari su važni“ (Journalists matter). Glavni cilj kampanje je unapređenje sigurnosnih uvjeta u kojima novinari rade širom Evrope, posebno kroz usvajanje i provođenje nacionalnih akcionih planova za zaštitu novinara i unaprijeđenih pravnih i institucionalnih standarda.

Drugi ključni ciljevi kampanje, piše u saopštenju, su uspostavljanje djelotvornih pravnih instrumenata na nacionalnom nivou za rješavanje kršenja slobode medija, unapređenje istrage zločina protiv novinara i osiguranje odgovarajućeg sankcionisanja počinitelja.

Izvor: SafeJournalists

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.