Osnovan Klub novinara u Tuzli

Osnovan Klub novinara u Tuzli

U okviru Udruženja/udruge novinara u Tuzli je 31.10.2012. osnovan Klub novinara koji će svojim aktivnostima pokrivati područje Tuzlanskog kantona.

Više od 30 novinara osnovali su klub sa ciljem zaštite prava novinara u lokalnim medijima, promovisanja slobode govora i odgovornosti novinara, kao i aktivnijeg sudjelovanja medijskih uposlenika u javnom životu tuzlanske regije.

Na osnivačkoj skupštini za predsjednicu Kluba novinara Tuzla izabrana je Bedrana Kaletović, a za sekretarku Ismeta Smajić. U Upravni odbor Kluba imenovani su: Vehid Jahić, Edin Skokić, Mehmed Pargan, Mirela Ćanović i Adrijana Čudić.

Pored kluba u Tuzli, bh novinari su formirali još osam novinarskih klubova širom BiH koji će aktivno raditi na zaštiti slobode medija i poboljšanju uslova za novinare u lokalnim sredinama.

Izvor: Radiosarajevo.ba