RAK izdao nalog za gašenje predajnika BN TV

RAK izdao nalog za gašenje predajnika BN TV

RAK izdao nalog za gašenje predajnika BN TV

Regulatorna agencija za komunikacije BiH izdala je nalog za gašenje predajnika nekoliko televizija među kojima je i RTVBN.

Foto: RAK

Razloge za gašenje predajnika RAK BiH je obrazložio 2. jula, kada su iz ove državne agencije objasnili da je to međunarodna obaveza BiH.

“Povodom različitih tumačenja informacije o zahtjevu hrvatske regulatorne administracije (HAKOM) da se, zbog uvođenja 5G pristupne mreže, od 1. jula do 31. decembra ove godine sukcesivno gase analogni predajnici koje koriste TV stanice u BiH, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) daje detaljnije pojašnjenje:

Prema Zakonu o komunikacijama i ratifikovanim međunarodnim sporazumima, obaveza Agencije je međunarodna koordinacija frekventnih resursa i tehnički monitoring spektra, kao i upravljanje i nadzor nad radio-frekventnim spektrom BiH kao nacionalnim resursom, kroz koordinaciju sa regulatornim administracijama u regionu, Evropi i svijetu. Agencija je dužna da, po međunarodno usaglašenoj i važećoj proceduri, uklanja štetne smetnje koje nastaju u susjednim zemljama zbog djelovanja predajnika iz BiH, i ne postoji bilo kakva alternativa ovoj aktivnosti koja je obavezujuća za sva regulatorna tijela u svijetu, prema standardima i propisima Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU). Isto se odnosi i na smetnje iz susjednih zemalja koje uzrokuju probleme na teritoriji BiH”, naveli su tada iz RAK-a BiH.

Ova odluka BN televiziju ostaviće bez 50% zemaljskog signala, a uredništvo ove kuće smatra da se radi o političkoj odluci čiji je cilj gašenje ove televizije.

“BN TV primorana je da 1. septembra isključi predajnike u Novom Gradu, Odžaku i Zvorniku, a od 1. oktobra to mora da uradi i u Bijeljini, Doboju i na Kozari. Krajem godine BN TV predajnike mora isključiti i u Boljanicu, Tesliću, Novom Gorazdu. Ovim gašenjem do kraja godine BN TV ostaje bez 50% zemaljskog signala”, saopštili su iz ove medijske kuće.

Smatraju da je ova odluka posljedica ranije izjave predsjednika SNSD-a i člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika: “BN Televizija je antisrpska televizija i narod protiv njih treba nešto da preduzme. To je jedna morbidna struktura koju treba odmah zaustaviti.”

Zbog Odluke o gašenju prijemnika, Parlamentarna skupština BiH na zasjedanju 7. jula donijela je odluku: 

“Nalaže se RAK-u i javnim servisima da se televizijama čiji se predajnici gase obezbijedi nesmetan rad putem digitalnog MUX-a A, na isti način kako su to uradile 2015. i 2016. godine ostale evropske zemlje, uključujući i zemlje u regionu – Srbiju, Hrvatsku,  Makedoniju i Crnu Goru“.  

BN televizija je, kako navode, u međuvremenu uputila dva dopisa RTRS-u sa urednom dostavnicom i dokazom da su iste zaprimili, ali do ovog trenutka ni na jedan dopis odgovora nije bilo.

“Odgovor je dobio ATV, ne samo u pisanoj formi nego je 'ekspresno' u HD formatu uključen u MUX A na Kozari i to ni manje ni više nego na poziciju broj 1”, navode iz BN televizije dodajući da je ATV dobio ulazak u MUX A na poziciju 1 u HD formatu, dok BN TV nije uključen u MUX A.

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.