RAK: Kablovski operateri bez dozvole za emitovanje Nove TV

RAK: Kablovski operateri bez dozvole za emitovanje Nove TV

Regulatorna agencija za komunikacije uputila je svim nosiocima dozvole za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga ažurirani ankes Dozvole koji ne sadrži Novu TV.

Aneks Dozvole koji ne sadrži  Novu TV, nastao je slijedom dopisa Nove TV upućenog na adrese kablovskih operatera sa sadržajem upozorenja/zabrane daljnjeg reemitovanja programa Nove TV unutar televizijskih programa kablovskih operatera na telekomunikacijskom teritoriju Bosne i Hercegovine kao i teritoriju RH.

"Rok za primjenu ažuriranog ankesa bez Nove TV nije dat, iz razloga što nosioci dozvola znaju da, po Pravilu, smiju distribuirati samo ono što je sadržano u aneksu", navodi Amela Odobašić, rukovodilac Odjela za odnose s javnošću Agencije.

 Ukoliko nosioci dozvola ne postupe u skladu sa novim ankesom, odnosno ne prestanu sa distribucijom programa Nove TV, Agencija će izvršiti monitoring, te ukoliko bude potrebno, postupiće u okviru nadležnosti iz Zakona o komunikacijama. U slučanju nepoštivanja odredbi Pravila, Agencija moze izreći sankcije od upozorenja do novčane kazne. Zakon o komunikacijama propisuje izricanje novčane kazne do 150 000 KM.