RAK povukao odluku o cenzuri stranica za online klađenje

RAK povukao odluku o cenzuri stranica za online klađenje

Regulatorna agencija za komunikacije stavila je van snage Naredbu o primjeni odgovarajućih tehničkih mjera radi onemogućavanja pristupa internet adresama sa kojih se nezakonito pružaju usluge online kockanja u BiH.

Iz RAK-a navode da se ovom odlukom priječavaju potencijalni neželjeni efekti koje je Naredba mogla proizvesti: "Prije svega u smislu slobodnog pristupa internet sadržajima koji nisu sporni sa aspekta Zakona o igrama na sreću Federacije BiH, a nalaze se na stranicama koje između ostalog pružaju i druge usluge putem Interneta (reklame, istraživanja, igre bez kockanja i slično). Naredba je također mogla dovesti do negativnih posljedica davaocima pristupa internetu sa sjedištem u Republici Srpskoj gdje su igre na sreću putem interneta regulisane na drugi način".

FOTO: Odluka RAK-a o stavljanju van snage Naredbe internet provajderima u BiH

Odluka je donesena u cilju sprječavanja eventualnih štetnih posljedica, no iz Regulatorne agencije istovremeno podsjećaju davaoce pristupa interneta da ih posjedovanje dozvole ne oslobađa obaveze poštivanja relevantnih zakonskih propisa u BiH u smislu uklanjanja sadržaja koje nadležni organi odgovarajućim odlukama oglase nezakonitim.

FOTO: Naredba RAK-a ranije proslijeđena internet provajderima u BIH