SAD: Značajno se smanjuje broj gledalaca vijesti na TV-u, posebno na lokalnim stanicama

SAD: Značajno se smanjuje broj gledalaca vijesti na TV-u, posebno na lokalnim stanicama

SAD: Značajno se smanjuje broj gledalaca vijesti na TV-u, posebno na lokalnim stanicama

U ranijim istraživanjima, tokom izborne 2016. godine, Amerikanci su naveli kablovsku televiziju kao najkorisniji izvor.
 
Broj Amerikanaca koji pristupaju vijestima putem televizije značajno pada u odnosu na broj onih koji preferiraju konzumiranje vijesti online, pokazalo je novo istraživanje američkog istraživačkog centra "Pew Research Centre".
 
Dok se broj gledalaca televizije smanjio u odnosu na prethodnu godinu, broj konzumenata online vijesti je porastao. Tokom 2016. godine, 57 posto Amerikanaca često je gledalo vijesti na TV-u, dok ih je 38 posto do vijesti češće dolazilo na internetu. Do augusta 2017. godine, taj omjer se znatno promijenio, pa tako danas 50 posto građana SAD-a konzumira češće vijesti putem TV-a, u odnosu na 43 posto Amerikanaca koji preferiraju online.
 
Rezultati ukazuju da promjene u načinu konzumiranja vijesti najviše utječu na lokalnu televiziju, a navike se mijenjaju i kod starije populacije. U kategoriji osoba od 65 godina i starijih, primijetan je porast interesovanja za online vijesti za 10 posto u odnosu na prethodnu godinu. I ranija istraživanja pokazala su da na procentualni porast konzumiranja vijesti putem mobilnih uređaja utječu upravo starije starosne kategorije.