Vijeće za štampu: Regionalni dijalog i razmjena iskustva

Vijeće za štampu: Regionalni dijalog i razmjena iskustva

Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine ugostilo je od 15. do 19. januara delegaciju Vijeća za štampu Moldavije u sklopu  edukativnog programa pod nazivom: "Regionalni dijalog i razmjena iskustava uspješne prakse medijske samoregulacije".

Delegacija Moldavije imala je priliku upoznati se sa načinom rada Žalbene komisije Vijeća za štampu BiH, kao i rada drugih relevantnih medijskih institucija i organizacija. U cilju poboljšanja rada Vijeća, obje strane predstavile su iz svoje prakse primjere kršenja kodeksa i pravila.

Obzirom da Vijeće za štampu BiH postoji već deset godina, predstavljeni su mnogi uspješni primjeri iz rada Vijeća.Veliku prednost bosanskohercegovačko Vijeće iskazalo je u činjenici da prihvataju žalbe na sve medije i od svih građana, a ne samo od oštećenih strana kao što je to slučaj sa Moldavijom. Tokom 2012. godine Vijeće je primilo oko 200 žalbi, od kojih su se 64 odnosile na mogući govor mržnje.Velika razlika u djelovanju moldavskog Vijeća odnosi se na činjenicu da su njihove sjednice otvorene za javnost i novinare a  žalbeni procesi se mogu pratiti putem livestreama, na Youtube-u.

Ludmila Andrunovic, predsjedavajuća Vijeća za štampu Moldavije, ističe da je jedan od ciljeva posjete takođe i razmjena iskustava sa zemljama Istoka. Delegacija Moldavije prethodno je posjetila Bugarsku, a u planu su posjete navedenih Vijeća Moldaviji. 

Delegacije Vijeća posjetili su, u sklopu programa  Regulatornu agenciju za komunikacije kao  i Mediacentar Sarajevo. 

Jedan dio edukativnog programa, kao i mišljenja predsjedavajućih ova Vijeća, možete pogledati u videu ispod.