VZS: Apel medijima za tačno, fer i objektivno izvještavanje o protestima

VZS:Apel medijima za tačno, fer i objektivno izvještavanje o protestima građana u BiH

VZS: Apel medijima za tačno, fer i objektivno izvještavanje o protestima

Povodom medijskog izvještavanja o aktuelnim protestima u Bosni i Hercegovini, iz Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine uputili su apel medijima da se prilikom izvještavanja drže profesionalnih novinarskih standarda koji nalažu tačno, fer i objektivno izvještavanje.

"Na taj će način spriječiti širenje dezinformacija, manipulaciju javnim mnijenjem i širenje panike, straha i opće nesigurnosti građana", navodi se u saopštenju. "Manipulativno izvještavanje i zavođenje javnosti pogrešnim informacijama najteži su prekršaji novinarskog izvještavanja, sa nesagledivim posljedicama koje takve informacije mogu imati u ovako osjetljivom vremenu, kakvo trenutno jeste u Bosni i Hercegovini. Samo uz poštovanje profesionalnih, etičkih standarda mediji mogu ostvariti svoju demokratsku ulogu u društvu, a građani ostvariti svoje pravo na istinito informisanje. 

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini podsjeća medije na Opšte odredbe Kodeksa za štampu i online medije BiH koje propisuju da novinari imaju obavezu da prema javnosti održavaju visoke etičke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kakvim okolnostima. Dužnost novinara i izdavača štampe i online medija je poštivati potrebe građana za korisnim, blagovremenim i relevantnim informacijama.

Uz puno poštivanje načela slobode medija i slobode uređivačke politike, te razumijevanje uloge medija kao jednog od stubova demokratije, Vijeće za štampu u BiH apeluje na poštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, Član 1 – Interes javnosti, koji interes javnosti definiše kao „postupak i/ili informaciju kojima je namjera pomoći javnosti u donošenju ličnog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima, uključujući i napore otkrivanja krivičnog djela i/ili prekršaja, te spriječiti zavođenje javnosti nekom izjavom ili postupkom pojedinca ili organizacije“.

Vijeće za štampu u BiH takođe podsjeća na odredbe Člana 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH, koji između ostalog nalaže da „novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala. Kod izvještavanja i komentara kontroverzi, profesionalna obaveza novinara je da predstavi sve strane u sporu.“

Izvor: VZS