Naredne godine isplate autorima za naknadu od privatne i vlastite upotrebe za pisana djela

Reprodukcija autorskih djela u BiH - pravo na naknadu

Naredne godine isplate autorima za naknadu od privatne i vlastite upotrebe za pisana djela

Foto: Pixabay

„Pravo vlasnika autorskih prava da spriječi druge da prave kopije autorskih djela bez odobrenja osnovno je pravo zaštićeno autorskim pravima. Prema članku 9 Bernske konvencije, autor književnog ili umjetničkog djela ima ekskluzivno pravo da odobri ili zabrani reprodukciju svog djela na bilo koji način ili u bilo kojem obliku“, rekao je Goran Simić, predsjednik Udruženja Original na konferenciji o reprodukcijskim pravima, koja se održala prošle sedmice u Sarajevu.

Konferenciju „Kolektivno upravljanje autorskim pravima za tekstualna djela i djela bazirana na slikama“ su organizirali International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) i Udruženje Original s ciljem da se ukaže na značaj zaštite autorskih prava i na pravo na naknade prilikom reprodukcije autorskih djela u BiH. Predstavljene su i prakse u Sloveniji, Poljskoj i Srbiji, te se raspravljalo o izazovima prilikom naplate i o izazovima u sudskim postupcima.

Simić je istaknuo da je cilj Udruženja Original, kolektivne organizacije za ostvarivanje prava na privatnu i drugu vlastitu upotrebu autorskih pisanih djela, zaštita prava autora i izdavača, unapređenje njihovog položaja, ali i promocija književnih djela. Kaže da su u svom radu zadnjih nekoliko godina naišli na brojne prepreke od nerazumijevanja, nepovjerenja i neusklađenosti zakonskih odredbi, ali da će naredne godine ovo udruženje izvršiti prvu isplatu autorima za naknadu od privatne i vlastite upotrebe za pisana djela, a koja se ubire preko proizvođača i uvoznika uređaja za fotokopiranje, te pravnih i fizičkih lica koja obavljaju usluge fotokopiranja.

Ipak ovo se ne odnosi na djela u digitalnoj formi.

„Licenca koju Original ima, a koju izdaje Institut za intelektualno vlasništvo, vrlo konkretno navodi da se nadležnost Originala odnosi na štampana djela, odnosno autorska djela u štampanoj formi i na prava izdavača u štampanoj formi. To ostavlja u potpunosti van kolektivnog ostvarivanja digitalna prava, djela koja se obilježavaju u digitalnoj formi i to je veliki problem s obzirom što u drugim evropskim zemljama ... to je regulisano na isti način kao za štampana djela ... i ubiru se i raspoređuju naknade od digitalnog korištenja“, govori Lejla Gačanica iz Udruženja Original. Kaže da je nužno unapređenje zakonskog okvira jer Zakon o autorskim i srodnim pravima i Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnog prava na zaseban način uopće ne regulišu online sferu.

Kada je riječ o novinarskim autorskim pravima, Pierre-Olivier Lesburguères iz IFFRO-a za Mediacentar je rekao da u Evropi postoje različite prakse ali kao osnovno pravilo novinar je vlasnik autorskih prava njegovih djela, te da to pravo može dati izdavačima ovisno od ugovora koji ima s njima. Istaknuo je da je Evropska federacija novinara veoma aktivna u odbrani autorskih prava novinara, te je naglasio značaj EU Direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, tzv. „porez na linkove“.

„Izašlo je da velike platforme kao što je Google zarađuju milione eura na osnovu članaka, ali ništa se ne vraća novinarima i izdavačima. Evropski parlament je odlučio da napravi novu legislativu za autorska prava koja stvara ono što zovu prava 'izadavača vijesti', što je u suštini obaveza platformi da naprave ugovor sa izdavačima i novinarima kada daju pristup člancima“. Kaže da se još uvijek ne zna kako će ovo izgledati u praksi i kolika će biti naknada novinarima.

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.