40% građana EU ne koristi Internet

40% građana EU ne koristi Internet

Oko 80 posto web korisnika EU imaju sada brzu broadband konekciju, ali s druge strane skoro 40 posto građana EU još uvijek ne koristi Internet, objavljeno je u najnovijem izvještaju Evropske komisije o progresu informacionih i komunikacionih tehnologija. Prema izvještaju sve je veća upotreba Interneta na evropskom kontinentu.

 

Oko 250 miliona građana EU, odnosno više od pola stanovništva redovno pretražuje world wide web. Od ovog broja skoro 80 posto danas ima broadband konekciju, za razliku od 2005. kada je taj postotak iznosio 50%.

 

Ali skoro 40 posto evropskih građana još uvijek ne šalju e-mail niti znaju googlati. Postotak onih koji ne znaju koristiti Internet varira od 69 posto u Rumuniji do 13 posto u Danskoj i Holandiji. Stoga je namjera Evropske komisije u budućnosti da poveća upotrebu Interneta u svim zemljama članicama EU, ističući kako je 60% javnih službi u EU u potpunosti dostupno online.

 

Izvor: EJC

Expatica Switzerland