Anketa za novinare - blogere

Anketa za novinare - blogere

Prema pisanju Editors Webloga, Paul Bradshaw sa Instituta Poynter
radi istraživanje o odnosu između novinara i njihovih blogova. Bradshaw
posebnu pažnju posvećuje promjenama u
načinu na koji novinari dolaze do ideja, u njihovom odnosu sa publikom
i u načinu izvještavanja.

Ako ste novinar-bloger, kratku anketu popunite ovdje.

Izvor:

Editors Weblog