EU: sve više sadržaja isključivo za web

EU: sve više sadržaja isključivo za web

Proizvodnja originalnog sadržaja namijenjenog Internetu u porastu je među europskim novinarima, rezultat je istraživanja međunarodne PR agencije Oriella PR Network.

Europski novinari provode sve više vremena kreirajući sadržaje namijenjene isključivo objavljivanju na webu, no za savladavanje novih tehnologija se uglavnom moraju pobrinuti sami. Ovo su rezultati istraživanja "2009 European Digital Journalism Survey", koje je u nekoliko europskih zemalja provela agencija Oriella PR Network. Oko 60% sadržaja namijenjenog objavljivanju na webu kreira se isključivo s tom namjenom, no oko 67% novinara je izjavilo da su sami morali savladati vještine poput editovanja video sadržaja i vođenja bloga, što je sada svakodnevnica za skoro 46% ispitanika, prenosi Journalism.co.uk.

Izvor: Journalism.co.uk