Fast Flip: brže učitavanje online novina

Fast Flip: brže učitavanje online novina

Pokretači Fast Flip-a , Google-ovog novog servisa za pregledanje online novina, tvrde da su riješili problem sporog učitavanja online sadržaja i prenijeli osjećaj brzog listanja na ekran.

Kako prenosi New York Times, novi eksperimentalni Google-ov servis za pregledanje web stranica omogućava brzo listanje sajtova i članaka niza izdavača na način koji podsjeća na listanje stranica časopisa. Pokretači servisa smatraju da je na ovaj način riješen jedan od glavnih problema web novina - nedovoljna brzina učitavanja. U eksperimentalnu fazu projekta je uključeno oko 30 izdavača, a na sajtu se mogu pregledati neke od najpoznatijih online publikacija, poput BBC News, New York Times-a, Washington Post-a, Cosmopolitan-a i slično.

Pokretanje Fast Flip-a najnoviji je u nizu poteza približavanja Google-a, velike internetske kompanije koju novine često doživljavaju kao neprijatelja novinskoj industriji.

Izvor: New York Times