Novinari se okreću PR-u

Novinari se okreću PR-u

Zabrinuti problemima u kojima se nalazi američka novinska industrija, sve više novinara i studenata novinarstva prelazi u PR.

Kako prenosi Editor & Publisher, izvještaj sedmičnog magazina PR Week ukazuje na porast broja studenata novinarstva koji žele preći u polje odnosa s javnošću. Izvještaj navodi da su PR firme primijetile porast u broju aplikacija od strane novinara, a trend su zabilježili i fakulteti za medije, gdje je povećan interes za PR i kod novih studenata i kod već diplomiranih novinara. Kao uzrok ove pojave navodi se činjenica da je novinarski posao nesigurniji i manje plaćen, a mnogo stresniji od rada u odnosima s javnošću.

Izvor: Editor & Publisher