Oko 40 posto slučajeva napada na novinare u protekloj deceniji nije dobilo sudski epilog

Oko 40 posto slučajeva napada na novinare u proteklog deceniji nije dobilo sudski epilog

Oko 40 posto slučajeva napada na novinare u protekloj deceniji nije dobilo sudski epilog

Najavljen rad Fonda za odbranu novinara pred sudovima.

“Od ukupno 91 slučaj koji je Linija za pomoć novinarima prikupila za period od 2006. do 2017. godine registrovano je 37 slučajeva u kojima nadležne policijske i pravosudne institucije nisu ništa poduzele ili su predmeti povučeni na zahtjev nadležnih institucija ili novinara“, istaknuto je na press konferenciji povodom 2. novembra – UN dana borbe protiv nekažnjivosti napada na novinare, koju su organizovali Udruženje BH novinari i Civil Rights Defenders.

BiH se nalazi na 65. mjestu po indeksu slobode medija, a iako naša zemlja ima jaku tradiciju slobode medija, novinari i dalje nisu sigurni i svjedičimo i prijetnjama smrću novinarima, poput Dragana Bursaća,

Prema podacima Linije za pomoć novinarima, u periodu od 2006. do 2017. godine registrovano je 22 slučaja u kojima je kod nadležnih sudova donesena presuda u korist novinara, dok je u 19 slučajeva presuda donesena na štetu novinara. Postupci pred nadležnim sudovima i tužilaštvima traju od dvije do osam godina, a zabilježeno je i 14 slučajeva koji još uvijek nisu okončani kod nadležnih institucija.

40 posto slučajeva napada na novinare u BiH u protekloj deceniji nije dobilo sudski epilogNa konferenciji je najavljen i rad Fonda za odbranu novinara pred sudovima u slučajevima tužbi za klevetu, krivičnih djela prema novinarima i medijima, te kršenja radnih i socijalnih prava medijskih profesionalaca. Novinar koji dobije presudu u svoju korist će izdvajati od tri do pet posto u korist budućih sporova.

Izvor: BHN