U SAD-u velike medijske kuće kupuju manje novine

SAD: U 2015. prodato 70 dnevnih novina

U SAD-u velike medijske kuće kupuju manje novine

Suočeni sa "digitalnom apokalipsom", američki štampani mediji pokušavaju preživjeti proždirući jedni druge, smatraju stručnjaci.

U 2015. godini, broj američkih dnevnih listova koji su prodati većim kompanijama dostigao je najveći broj od ekonomske krize 2008. godine - prodato je 70 novina za ukupno 827 miliona dolara. Samo kompanija Gannet je u 2015. kupila 15 različitih dnevnih novina.

Očekuje se da će se trend nastaviti i tokom 2016. godine, budući da se medijske kompanije okreću investicijama na polju televizije i digitalnih medija, prodajući svoje novinske operacije većim kompanijama.

Štampani mediji u SAD-u i drugdje posljednjih su godina, suočeni sa ekonomskom krizom i napretkom digitalnih tehnologija, u svojevrsnoj krizi, a podaci pokazuju da je više od 3800 radnika zaposlenih u novinama u SAD-u izgubilo posao tokom 2015. godine.

Izvor: Bloomberg