U2 u Sarajevu

U2 u Sarajevu

U2 u Sarajevu

Prije 20 godina, magazin Feral Tribune je najavio i izvijestio o koncertu grupe U2 u Sarajevu, prvom velikom koncertu nakon četvorogodišnje opsade grada.

Arhiv Infobiro

Naslovnica Ferala u izdanju prije koncerta bila je s natpisom "U2 u Sarajevu" i fotografijom na kojoj su Jure Francetić i Rafael Boban, pripadnici ustaškog pokreta iz II svjetskog rata.

U narednom broju, u izvještaju sa koncerta, novinar Zlatko Gall opisuje glavni grad BiH, dotiče se i političkih prilika, i prenosi detalje o organizaciji koncerta i izvedbi benda.