Washington Times promovira "individualizirane vijesti"

Washington Times promovira "individualizirane vijesti"

Nakon godina istraživanja, Washington Times i Media News Group su najavili pokretanje usluge tzv. individualiziranih vijesti, koji korisniku omogućavaju da izabere vrstu i način primanja vijesti.

Kako prenosi Washinton Times, štampani mediji su odlučili preuzeti tajne uspjeha elektronskih medija u praksu i ponuditi korisnicima individualizirani sadržaj. Washington Times i Media News Group, vlasnik preko 50 dnevnih novina u SAD-u, organiziraju konferenciju čiji je cilj širenje ideje individualiziranih vijesti i pronalaženje načina primjene ove ideje u štampanim medijima. Personalizirani sadržaji, preporuke i praćenje izbora
korisnika uobičajen su dio načina rada elektronskih medija i web
sajtova za online kupovinu, te organizatori konferencije smatraju da je došlo vrijeme da se ovi principi prenesu i u štampane medije.

Na dvodnevnoj konferenciji u Washingtonu, predstavnici najvećih američkih medijskih i izdavačkih kuća će raspravljati o konceptima hiperlokalnih vijesti, prilagođavanja reklamnih sadržaja individualnim korisnicima, te o fleksibilnim načinima naplate i različitim platformama za isporučivanje sadržaja.

Izvor: The Washington Times