Vijesti

Najnovija studija tvrdi da je smanjivanje američkih novinskih redakcija, uzrokovano finansijskim poteškoćama, dovelo do opadanja kvaliteta novina.
Uspjeh web zajednice Facebook u objavljivanju i širenju vijesti privukao je pažnju novinskih kuća i političara.
Kineska vlada je najavila da će se za vrijeme Olimpijskih igara u Pekingu moći kupiti povećan broj stranih novina.
Potpuna verzija web sajta Allvoices, koji sadržaje koje postavljaju korisnici kombinira sa vijestima mainstream medija, dostupna je od 10.7.2008.
Getty Images će pretraživati Flickr u potrazi za kvalitetnim fotografijama i ponuditi plaćanje i distribuciju interesantnih fotografija.

Pages

Događaji

23/10
Mladi novinari i novinarke iz sjeverne Afrike, zapadnog Balkana i zapadne Evrope pozvani su da se prijave za učešće u programu podrške istraživačkom novinarstvu koji će se 2020. održati u Skopju i Berlinu.
31/10
Helsinški parlament građana Banjaluka i Mreža za izgradnju mira raspisuju konkurs za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić” za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama i za razvoj društveno odgovornog novinarstva.
07/11
Radionica za lokalne NVO će se održati 12. novembra u Sarajevu. Rok za prijavu je 7. novembar.
23/10
Mladi novinari i novinarke iz sjeverne Afrike, zapadnog Balkana i zapadne Evrope pozvani su da se prijave za učešće u programu podrške istraživačkom novinarstvu koji će se 2020. održati u Skopju i Berlinu.
31/10
Helsinški parlament građana Banjaluka i Mreža za izgradnju mira raspisuju konkurs za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić” za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama i za razvoj društveno odgovornog novinarstva.
07/11
Radionica za lokalne NVO će se održati 12. novembra u Sarajevu. Rok za prijavu je 7. novembar.