O Mediacentru / Saopštenja

INFOBIRO uveo online pretplatu

INFOBIRO (www.infobiro.ba), jedinstveni digitalni arhiv u BiH, u saradnji sa Media Development Loan Fund-om (MDLF) svojim korisnicima omogućio je online plaćanje paketa pretplate za pristup digitalnoj arhivi.
INFOBIRO online digitalni arhiv korisnicima omogućava pretraživanje bh.štampe, kao i istraživanja i analiza nevladinog sektor iz regiona prema ključnoj riječi. Idealan je alat za novinare, odjele za odnose sa javnošću vladinog i nevladinog sektora, istraživače i sve druge koji traže informacije. INFOBIRO omogućava lakši rad na analizi i monitoringu medija, praćenje društvenih zbivanja, praćenje medijskih izvještaja o određenim temama, pronalaženje informacija o događajima i ključnim ličnostima, lociranje izjava, analize ranijih intevjua ili komentara. Potencijalni korisnici sada imaju mogućnost da jednu od ponuđenih paketa pretplate kupe online koristeći metodu online payment-a. Dovoljno je da korisnik koji želi da se pretplati na INFOBIRO prati link koji sa podstranice INFOBIRO-a vodi na na MDLF-ovu stranicu.
Na stranici MDLF-a korisnik može odabrati odgovarajući paket pretplate i pratiti upute online payment-a kako bi što brže i efikasnije pristupio bogatom digitalnom arhivu.
Korisnici u ponudi imaju dvije vrste pretplate sa različitim vremenskim trajanjima i cijenama koje su prikazane u tabeli:INDIVIDUALNI KORISNICI:

Trajanje pretplate

Broj kredita

Cijena

15 – dana

50

27,00 USD

30 – dana

200

46,00 USD

180 – dana

500

160,00 USD

365 – dana

900

265,00 USD

KOLEKTIVNI KORISNICI:

Trajanje pretplate

Broj kredita

Cijena

30 - dana

400

132,00 USD

180 - dana

2400

646,00 USD

365 – dana

4800

1134,00 USD

INFOBIRO u brojkama
370.000 pretraživih tekstova
300-350 novih tekstova na dnevnoj osnovi
300 različitih istraživanja nevladinog sektora iz regiona.
Dobitnik Nagrade novinarskog integriteta za promociju istraživačkog novinarstva u 2006, koju dodjeljuje Transparency International.