Kleveta i uvreda u Makedoniji

Kleveta i uvreda u Makedoniji

Postupak po službenoj dužnosti, zatvorska kazna i nedostatak transparentnosti

Novinari žele da budu izuzeti od odgovornosti za krivična djela, čime bi bili zaštićeni od mogućih zloupotreba i pritisaka u svom radu. Njihov argument je da će mehanizmi samokritike biti ojačani ukoliko se to desi. Vlada, međutim, odbacuje ovaj argument, smatrajući da kleveta i uvreda nisu isključivo pitanja novinarske prakse.  

Članak pročitajte na sajtu Mediaonline.ba – časopis o medijima u jugoistočnoj Evropi: http://www.mediaonline.ba/ba/?ID=397.