Profesor, parlamentarac, ministar

Profesor, parlamentarac, ministar

Profesori raznih fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu, pored toga što rade kao redovni profesori, uporedo rade i kao ministri, parlamentarci, delegati, na vodećim su mjestima u svojim partijama, predaju na dva ili više fakulteta, rade u raznim komisijama. Koliko profesori „luftaju“ sa svojih predavanja i koliko njihovi angažmani utiču na studente i visoko obrazovanje?

Prof. dr. Safet Halilović je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH. „Naravno da se dešavalo da izostanem sa svojih predavanja u određenim situacijama, pogotovo ako je riječ  o putovanjima izvan zemlje. Ali, nastojim da pokrivam nastavu i ispite u cijelosti, a i angažman vrlo kompetentne asistentice mi pomaže da studenti ne budu uskraćeni za predavanja, ispite, konsultacije, seminarske i ostalo “, tvrdi Halilović.

Sa druge strane, Irfan Nefić, direktor Agencije za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja BIH kaže da  Zakon o visokom obrazovanju ''ne dozvoljava da asistenti mjenjaju profesore na predavanjima, jer su asistenti saradnici zaduženi za praktični dio nastave.“
Na odsjeku Politologije na Fakultetu političkih nauka, profesor Halilović predaje tri predmeta. Prema rasporedu odsjeka, predavanja u okviru jednog od tih predmeta, 'Političke stranke i interesne grupe', profesor ima srijedom, od 14-16 časova. Profesor Halilović je u srijedu, 28.09. 2009. godine, prisustvovao sjednici predsjedništva Stranke za Bosnu i Hercegovinu, istog  dana primio je  u Sarajevu i učesnike Konferencije nastavnika bosanskog jezika, te je trebao održati predavnja na Fakultetu političkih u Sarajevu. Tako izgleda jedan radni dan profesora Halilovića, kojem se kako sam priznaje, zna desiti da izostane sa svojih predavanja.

„Zašto radim oba posla? Naime, moja struka nije hirurgija, nije rudarstvo, moja struka su političke nauke i u tom smislu politički angažman je za mene neka vrsta testa, i na određen način se prepliće sa akademskim“, kaže Safet Halilović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i ministar civilnih poslova u Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu radi i profesorica Azra Hadžiahmetović. Istovremeno, zastupnica je u Državnom Parlamentu kao članica Stranke za BiH.  „Vrlo rijetko izostajem sa predavanja, navest ću i primjer kad sam bila ministar u Vijeću ministara, pa mi se desilo da sam samo jednom pomijerila nastavu“, kazala je bivša ministarka i profesorica Azra Hadžiahmetović. Međutim, studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koji ima reputaciju najorganizovanijeg fakulteta u gradu, ističu da je profesorica odličan predavač, ali samo kad posjeti  svoja predavanja, što je rijetkost. ''Anganžman u politici ne miješam sa profesorskim, moje primarno zanimanje je profesor i vrlo rijetko se dogodi da pomijerim nastavu zbog obaveza u parlamentu, ali ukoliko se to dogodi studenti nikako ne budu oštećeni“, kaže profesorica Hadžiahmetović.


Studenti podijeljenog mišljenja

Studenti sarajevskih fakulteta o ovakvim slučajevima imaju podijeljeno mišljenje. “Profesori, koje bi svakako izdvojila kao iskusne predavače, tipa prof. Azre Hadžiahmetović koja je znala prenijeti znanje, nije primoravala studente na dolaske, ali za one koji bi se potrudili i ipak došli na predavanja, potrudila bi se da zaista nešto i shvatimo na predavanjima i naučimo. Na žalost, većinu vremena je izostajala”, kaže Alma, bivša studentica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

„Postoje slučajevi da profesori izostaju sa svojih predavanja, ali ako uzmemo u obzir da je ovo Fakultet političkih nauka mislim da je uredu da profesori imaju političke angažmane i svoja iskustva mogu prenositi na nas studente“, kaže studentica Anisa Muhtevelić sa FPN-a.

Fakulteti ne sankcioniraju izostanke

„Mislim da su izostanci direktno povezani sa anganžmanima izvan ove školske institucije. Profesori koji su više angažirani, slabije posjećuju svoja predavanja“, kazao je dr. Asim Mujkić, prodekan za nastavu Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Kako se ne bi pretpostavljalo ko i koliko izostaje sa predavanja, Fakultet političkih nauka vodi tačnu evidenciju o tome, što je potvrdio i prof. Mujkić, te dodao – '' Postoje konkretni podaci koji će se nalaziti u semestralnom izvještaju.''  On takođe tvrdi da izostanci profesora utiču i na implementaciju bolonjskog procesa, a da sankcija – pored oduzimanja dnevnica – praktično i nema, iako su posljedice dugoročne.

„Mislim da nema osobe koja može raditi dva ili tri posla u isto vrijeme, a da to bude kvalitetno“, smatra viši asistent na Odsjeku za žurnalistiku FPN-a, dr.Lejla Turčilo.

„Nije uredu da profesori izostaju sa predavanja, jer mi ne možemo da pratimo te predmete. To utiče i na intraktivnost između studenta i profesora što krši pravila Bolonjske reforme“, kazao je Klačar Hamdo, student Fakulteta političkih nauka.

Šta kaže Zakon ?

U Zakonu o visokom obrazovanju, kojim se utvrđuju normativi i standardi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovnja na području Kantona Sarajevo, između ostalog stoji da je u visokom obrazovanju najvažnija uloga nastavnika. Poziv i rad univerzitetskog nastavnika mora biti baziran prvenstveno na njegovim vrijednostima i rezultatima, navodi se na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

“Neprisustvovanje nastavi, odgađanje nastave, nemogućnost studenata da komuniciraju sa svojim profesorima je loša pojava na našim univerzitetima”, smatra Nihad Fejzić, direktor  Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. “Svaki politički angažman, posebno ako je čovjek na vlasti, zahtjeva puno vremena. Što se tiče univerzitetskih profesora koji su u institucijama vlasti, moje mišljnje je da traba da budu angažirani, ili na jednom, ili na drugom radnom mjestu. Zbog vremena, organizacije posla, odgovornosti, mislim da su ove dvije funkcije nespojive. Dakle, ukoliko se netko odluči za političku karijeru, mislim da bi na neki način trebao zamrznuti svoju univerzitetsku funkciju“, rekla je o ovome je asistentica Lejla Turčilo.

Bolonjska deklaracija i odsustvo profesora

Bolonjska deklaracija podrazumjeva promicanje potrebne evropske dimenzije u visokom obrazovanju, posebno u razvoju nastavnih programa, međuinstitucionalnoj suradnji, shemama mobilnosti i integriranih programa studija, obuke i istraživanja. Prisustvovanje predavanjima i vježbama je uglavnom obavezno, a često se vodi i evidencija, kako za profesore tako i za studente.

Region i multifunkcionalni profesori
Slučajeva miješanja političkih i profesorskih angažmana ima i u državama regiona. Primjer je nedavno izabrani hrvatski predsjednik Ivo Josipović, također angažovan kao redovan profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu. “To je kod nas praksa. Ko god ode na neku funkciju, u pravilu nastavi držati nastavu”, izjavio je početkom godine dekan Pravnog  fakulteta u Zagrebu, Željko Potočnjak. Da će Josipović, i po prelasku na Pantovčak, nastaviti da radi kao profesor na fakultetu, očekuje i bivši dekan Josip Kregar.
“Ovakvi slučajevi značajno utiču na bolonjski process, koji podrazumjeva veću involviranost profesora i studenata”, kazao je Asim Mujkić.  “Ja znam za neke od naših kolega, koji su na pozicijama ministara, u parlamentima, koji su angažirani u političkim strankama i jedno vrijeme je njihov rad na fakultetu poprilično “šepao”. Studenti su bili zakinuti za neka predavanja jer nastavnici imaju druge obaveze. Implementacija bolonjskog procesa podrazumijeva punu saradnju profesora i studenata, što znači da obje strane moraju biti prisutne na fakultetu”, kazala je dr.Lejla Turčilo.

Sa tim se donekle slaže i profesor Halilović : “Bolonjski proces traži jedan veći anganžman i vrlo teško je uskladiti sve obaveze. Ukoliko se ne posveti puna pažnja može da trpi jedan posao ili drugi. Bolonjski proces  je zahtjevan u svakom smislu.”

Bolonjska reforma podrazumijeva učenje koje ukida klasičnu dihotomiju profesor - student, a akcenat se stavlja na interakciju u kojoj se profesor više ne pojavljuje u ulozi tumača svekolikog znanja, već voditelja-mentora svakog pojedinog studenta. Angažmani profesora na raznim funkcijama, direktno utiču na kvalitet obrazovanja jer oni nemaju vremena da prenose znanja studentima. Oni koji imaju i po više funkcija, više i izostaju sa predavanja. Zbog ministarskih fotelja profesora, najviše ispaštaju studenti i Bolonjska reforma. Jer, nastavu bi trebalo da izvode profesori, a ne asistenti.