Infografika po izboru: Historija Newsweek-a

Infografika po izboru: Historija Newsweek-a

Posljednje štampano izdanje Newsweek-a objavljeno je 31.12.2012. godine.  Ova infografika predstavlja neke od ključnih podataka tokom 79 godina historije te novine u štampanoj formi.

 
 
Tako možemo vidjeti da je prvo izdanje Newsweeka iz 1933. godine koštalo 10 centi, da logotip novine je pretrpio 11 promjena dizajna, dok se američki predsjednik Nixon pojavio na 62 naslovnice ovog tjednika, što je naviše naslovnica jednog američkog predsjednika u historiji. U toku ovog perioda, Newsweek je promijenio 17 glavnih i odgovornih urednika, a njegovih 12 novinara je ubijeno dok su izvještavali. 
Foto: Naslovnica posljednjeg štampanog izdanja Newsweeka