Al Jazeera Balkans: prvih godinu dana

Al Jazeera Balkans: prvih godinu dana

Povodom prvih godinu dana rada kanala Al Jazeera Balkans, MC Online je među lokalnim medijskim radnicima proveo anketu o doprinosu ove kuće domaćem medijskom prostoru.

Senad Avdić: Doprinos deprovincijalizaciji medijskog prostora

 

U ovdašnjoj ponudi Al Jazeera je vrhunski medij!

 

Teško se isključivo informativnim programom probiti na ovdašnje tržište

 

Korist od Al Jazeera-e je višestruka