Aleš

Aleš

Aleš

Napustio nas je Aleš Debeljak. Princ Sarajevskih sveski, jedan od najstarijih urednika i autora našeg književnog časopisa.
 
Rođen 1961. godine, diplomirao je komparativnu književnost na Univerzitetu u Ljubljani, a zvanje doktora nauka na temu Društvena misao iz/sa Makwellske škole građanstva i javnih poslova je stekao na Univerzitetu Syracuse u New Yorku. Radio je kao gostujući viši naučni saradnik u okviru programa Robert Bosch 2013. godine na Institute za humanističke nauke (Institute of Human Sciences – IWM) u Beču, viši naučni saradnik u okviru programa Fulbright na Univerzitetu u Californiji - Berkley, istraživački saradnik na Institutu za visoke studije – Collegium u Budimpešti (Institute of Advanced Study-Collegium Budapest), gostujući pisac (Centar Civitella Renieri, Centar za proučavanje umjetnosti i humanističkih nauka Bogliasco Liguria - Bogliasco Liguria Study Center for the Arts and Humanities), te profesor međunarodnih studija Roberta Buffett na Northwestern univerzitetu u Chicagu. Debeljak je na maternjem slovenačkom jeziku objavio 14 knjiga kulturne kritike i devet knjiga poezije. Neke od njegovih knjiga poezije na engleskom jeziku su Smugglers (2015), Without Anesthesia: New and Selected Poems (2010), Dictionary of Silence (1999), The City and the Child (1999), te Anxious Moments (1994). Među njegovim knjigama kulturne kritike na engleskom jeziku su The Hidden Handshake: National Identity and Europe in a Post-Communist World (2004), Reluctant Modernity: The Institution of Art and its Historical Forms (1998), Twilight of the Idols: Recollections of a Lost Yugoslavia (1994), te sveobuhvatna antologija The Imagination of Terra Incognita: Slovenian Writing 1945-1995 (1997), koju je uredio.
 
Umjesto posljednjeg pozdrava, evo liste njegovih tekstova u našem časopisu koji je učinio evropskim: