Home/Dom

Home/Dom

Home/Dom

Warsan Shire je pjesnikinja somalijsko-britanskog porijekla, čija je pjesma "Dom" postala simbolom izbjegličke krize. Prevod pjesme prenosimo iz novog broja književnog časopisa Sarajevske sveske.

HOME

no one leaves home unless
home is the mouth of a shark
you only run for the border
when you see the whole city running as well
 
your neighbours running faster than you
breath bloody in their throats
the boy you went to school with
who kissed you dizzy behind the old tin factory
is holding a gun bigger than his body
you only leave home
when home won’t let you stay.
 
no one leaves home unless home chases you
fire under feet
hot blood in your belly
it’s not something you ever thought of doing
until the blade burnt threats into
your neck
and even then you carried the anthem under
your breath
only tearing up your passport in an airport toilets
sobbing as each mouthful of paper
made it clear that you wouldn’t be going back.
 
you have to understand,
that no one puts their children in a boat
unless the water is safer than the land
no one burns their palms
under trains
beneath carriages
no one spends days and nights in the stomach of a truck
feeding on newspaper unless the miles travelled
means something more than journey.
no one crawls under fences
no one wants to be beaten
pitied
 
no one chooses refugee camps
or strip searches where your
body is left aching
or prison,
because prison is safer
than a city of fire
and one prison guard
in the night
is better than a truckload
of men who look like your father
no one could take it
no one could stomach it
no one skin would be tough enough
 
the
go home blacks
refugees
dirty immigrants
asylum seekers
sucking our country dry
niggers with their hands out
they smell strange
savage
messed up their country and now they want
to mess ours up
how do the words
the dirty looks
roll off your backs
maybe because the blow is softer
than a limb torn off
 
or the words are more tender
than fourteen men between
your legs
or the insults are easier
to swallow
than rubble
than bone
than your child body
in pieces.
i want to go home,
but home is the mouth of a shark
home is the barrel of the gun
and no one would leave home
unless home chased you to the shore
unless home told you
to quicken your legs
leave your clothes behind
crawl through the desert
wade through the oceans
drown
save
be hunger
beg
forget pride
your survival is more important
 
no one leaves home until home is a sweaty voice in your ear
saying-
leave,
run away from me now
idont know what i’ve become
but i know that anywhere
is safer than here
 
DOM
 
Niko ne ostavlja dom sem ako
dom nisu usta ajkule
ti trčiš ka granici tek
kad vidiš da i cijeli grad trči
 
 
tvoje susjede što trče brže od tebe
s krvavim dahom u grlima
dječak s kojim si išla u školu
koji te je omamno poljubio iza stare tvornice konzervi
drži pušku veću mu od tijela
ti ostavljaš dom samo
kad ti dom ne dā da ostaneš.
 
 
niko ne ostavlja dom sem ako te dom ne goni
vatra pod nogama
vrela krv u trbuhu
to nije nešto što si ikad mislio da učiniš
sve dok sječivo nije užeglo prijetnje u
tvom vratu
pa čak i tad si nosio himnu
ispod glasa
cijepajući pasoš tek u aerodromskom klozetu
jecajući dok ti je svako parče papira
jasno govorilo da se vratiti nećeš.
 
 
moraš shvatiti
da niko ne stavlja svoju djecu u čamac
sem ako je voda bezbjednija od kopna
niko ne prži svoje dlanove
pod vozovima
pod vagonima
niko ne provodi dane i noći u trbuhu kamiona
hraneći se novinama sem ako pređene milje
ne znače više od putovanja
niko se ne provlači ispod ograda
niko ne želi da ga tuku
žale
 
 
niko ne bira izbjeglički logor
ili pretresanje poslije kojega te
tijelo boli
ili zatvor,
jer zatvor je bezbjedniji
nego grad u plamenu
i jedan zatvorski čuvar
noću
bolji je od punog kamiona
ljudi koji izgledaju kao tvoj otac
niko to ne bi mogao podnijeti
niko to ne bi mogao otrpjeti
ničija koža ne bi bila dovoljno otporna
 
 
ono
idite kući Crnci
izbjeglice
prljavi imigranti
azilanti
što perušate našu zemlju
crnčuge s ispruženim rukama
oni vonjaju čudno
divlje
sredili su svoju zemlju i sada hoće
da srede našu
kako ti se te riječi
mrki pogledi
kotrljaju niz leđa
možda stoga jer je udarac blaži
neko kad se otkine ud.
 
 
ili su riječi mekše
nego četrnaest muškaraca među
tvojim nogama
ili su uvrede lakše
za progutati
nego krš
nego kost
nego tvoje djetinje tijelo u komadima.
Hoću da idem doma,
ali dom su usta ajkule
dom je cijev puške
i niko ne bi ostavio dom
sem ako te dom ne protjera na obalu
ako ti dom ne kaže
da ubrzaš noge
ostaviš odjeću
pužeš kroz pustinju
gaziš kroz okeane
utopiš se
spasiš
budeš glad
prosiš
zaboraviš ponos
opstanak ti je važniji
 
niko ne ostavlja dom sve dok dom nije znojan glas u tvom uhu
koji govori
idi
pobjegni od mene sad
ja ne znam šta sam postala
ali znam da je svuda
bezbjednije nego ovdje
 

Prevod: Omer Hadžiselimović