Kako se vlast reklamira: Općine troše stotine hiljada maraka na medije

Kako se vlast reklamira: Općine troše stotine hiljada maraka na medije

Kako se vlast reklamira: Općine troše stotine hiljada maraka na medije

Glavni kriterij za izbor medija u kojima će se oglašavati općinske vlasti u FBiH je gledanost TV programa/slušanost radio programa. Mjerenje gledanosti na teritoriji BiH radi samo jedna agencija za koju je Konkurencijsko vijeće BiH utvrdilo da je zloupotrijebila dominantni položaj na tržištu pružanja usluga mjerenja TV gledanosti


Ilustracija: Đorđe Matić
Izvor: Žurnal
Autorica: A. Omerović


Osam općina obuhvaćenih Žurnalovim istraživanjem nemaju jasno definisane kriterije za izbor medija u kojima će se oglašavati. Biraju medijske kuće koje imaju najpovoljniju ponudu i najveću gledanost, slušanost ali u isto vrijeme i emisije koje mogu emitovati objave o lokalnoj zajednici. Kada je u pitanju izbor printanih medija, glavni, ali ne i presudni kriterij je tiraž. Kod izbora portala glavni kriterij je posjećenost.

Od 2013. godine gledanost TV programa mjeri jedina ovlaštena agencija Audience Measurement iz Sarajeva. Sumnjajući u validnost rada te agencije, sedam marketinških agencija i medija pokrenulo je postupak pred Konkurencijskim vijećem BiH i dobilo spor u martu prošle godine.

U rješenju Konkurencijskog vijeća navodi se da je agencija Audience Measurement zloupotrijebila monopolski položaj i ”prema klijentima primijenila različite uslove za istu ili sličnu vrstu poslova na tržištu te da je uslovljavala klijente da prihvate dodatne obaveze koje nemaju veze sa predmetom ugovora o mjerenju TV gledanosti”.

Agenciji je naloženo da donese Cjenovnik usluga sa jasno utvrđenim, nedvosmislenim i transparentnim kriterijima i cijenama, koji bi bio identičan za sve korisnike usluge.

Najviše za televiziju i radio

Pet općina iz budžeta za 2016. godinu potrošile su više od 370 hiljada maraka za usluge medija. Općine ne objavljuju javne pozive za izbor medija jer ugovori o pribavljanju, razvoju, produkciji ili koprodukciji programa za radio i TV emitovanje ne podliježu Zakonu o javnim nabavkama.

Oglašavaju se na lokalnim i kantonalnim TV i radio stanicama i plaćaju pretplate na više dnevnih novina i studentskih listova. Primjera radi, Općina Ilidža jednoj lokalnoj radio stanici plaća 2.000 maraka za prenos jedne sjednice Općinskog vijeća, a plaćaju i studentski list za koji godišnje izdvajaju nevjerovatnih 1.400 maraka.

U odgovorima dostavljenim Žurnalu pojedine općine iz budžeta plaćaju usluge i do deset medija. Općina Stari Grad Sarajevo plaća usluge kantonalne televizije TVSA, Radio-televizije Vogošća i Alfa TV, Radija RSG, Radija M, Radija Osam i Kalman radija. Općina je imala potpisane ugovore i sa novinskim agencijama Fena, Onasa i Anadolu Agency.

Budžetom za 2016. godinu Općina Stari Grad za usluge javnog oglašavanja planirala je 118 hiljada maraka, od toga je za devet mjeseci potrošeno 76 hiljada maraka. Za dnevnu štampu potrošeno je više od devet hiljada maraka za devet mjeseci. Iz Općine Stari Grad ove izdatke smatraju ekonomski opravdanim jer su namijenjeni informisanju javnosti.

”Ova izdvajanja smatramo ekonomski opravdanim u cilju informisanja javnosti o radu ove jedinice lokalne samouprave, kao i transparentnog rada i djelovanja”, navodi se u odgovoru Općine.

Opravdanim smatraju i izdatke iz Općine Ilidža koja je za 2016. godinu imala ugovor sa dvije televizije, TVSA i MTV Igman, za čije usluge je izdvajala 1.500 maraka mjesečno. Općina je pretplatnik dnevnih novina Avaz, Oslobođenje, Faktor, te magazina Stav i Student.

”Za Avaz je izdvajano 619 maraka, Oslobođenje 873 marke, za Faktor i Stav 3.200 maraka i Student 1.440 maraka”, navedeno je u odgovoru Općine Ilidža.

Lokalni Radio ASK direktno je prenosio sjednice Općinskog vijeća i za te namjene plaćano je dvije hiljade maraka po sjednici. Općina je u 2016. godini, kao i prethodnih godina, finansirala Sarajevski urnebes Radija 8 u iznosu 1.500 maraka i projekt Novinske agencije Patria u iznosu tri hiljade maraka.

Iako su Žurnalovim upitom traženi podaci za sve medije za koje je Općina Ilidža izdvajala sredstva iz budžeta za 2016. godinu iz Općine nisu smatrali za shodno da nam dostave detalje o ugovoru sa TV Hayatom.

Ugovor je vrijedan 120 hiljada maraka a sadrži organizaciju i realizaciju kulturno-muzičke manifestacije Festival narodne muzike „Ilidža 2016“. U saopćenju za javnost objavljenom na web stranici Općine Ilidža načelnik je naveo da je medijska kuća izabrana na osnovu tradicije i iskustva koje ima.

”Za TV Hayat smo se odlučili jer posjeduje ljudske i tehničke potencijale, ima iskustvo i tradiciju u organizaciji i realizaciji ovakvih manifestacija i nadam se da zajedno možemo vratiti ilidžanskom festivalu nekadašnji sjaj”, kazao je tada načelnik.

Konferencije, sjednice, čestitke

Općina Čapljina je za 2016. godinu iz budžeta izdvojila 138 hiljada maraka za medije. Općina finansira Radio postaju Čapljina kojoj je osnivač. Radioteleviziji Herceg-Bosne općina isplaćuje novac po osnovu osnivačkog ugovora i samo je jedna od osam općina koje finansiraju ovaj medij. U odgovoru Općina Čapljina je navela da javne oglase objavljuju u printanim medijima ali ne i u kojima.  

Općina Domaljevac-Šamac koristi usluge Radio postaje Orašje kojoj je u 2016. godini iz budžeta izdvojeno 12 hiljada maraka.

Grad Bihać, Općina Breza, Općina Čitluk i Općina Sanski Most nisu smatrali da trebaju dati odgovore na pitanja o načinu svog reklamiranja. S druge strane, Općina Breza koja je prema budžetu iz prošle godine za medije izdvojila 117 hiljada maraka, jedina na svojoj web stranici ima objavljeno izvršenje budžeta.

Osim toga, većina općinskih vlasti plaćaju usluge medija za praćenje projekata i aktuelnosti u šta spada praćenje press konferencija, sjednica Općinskog vijeća, izrada emisija sa tematikom iz Općine, gostovanja, emitovanje čestitki za državne i vjerske praznike, isporuka i ažuriranje info sadržaja.

Rezultate gore navedenog, općine crpe iz mjesečnih i godišnjih izvještaja koje su im mediji dužni dostaviti. Informacije o emitovanom programu i broju ukupno objavljenih sadržaja Žurnalu je dostavila jedino Općina Stari Grad koja je u protekloj godini imala 8.293 sadržaja objavljenih u medijima.