interes javnosti

(Ne)transparentan rad: Od 74 javna medija samo dva su podnijeli svoje finansijske izvještaje

Od 2011-2016. godine samo dva javna medija su dostavili sve svoje izvještaje RAK-u.

Kako se vlast reklamira: Općine troše stotine hiljada maraka na medije

Osam općina obuhvaćenih Žurnalovim istraživanjem nemaju jasno definisane kriterije za izbor medija u kojima će se oglašavati.

Mehmed Halilović, ugledni bh. novinar smatra da nisu svi uticaji tržišta na medije negativni, kao što se često misli. No, takmičenje, iako predstavlja izazov, ne podstiče nužno kvalitet.
Ako se medij loše prodaje, onda se to odražava i na njegov kvalitet. Praktično - ukoliko nemate novca kojim ćete platiti dobrog novinara, onda gubite na kvaliteti, smatra Sead Numanović.
U anketi o međusobnom odnosu medija, tržišta i javnog interesa u Bosni i Hercegovini Bakir Hadžiomerović, urednik «60 minuta» potencira uspjeh ovog političkog magazina.
Subscribe to RSS - interes javnosti