Politički emiteri i plaćanje RTV takse

Politički emiteri i plaćanje RTV takse

Politički emiteri i plaćanje RTV takse

foto: žurnal

Bosanskohercegovački javni RTV sistem, po mnogo čemu jedinstven je u Evropi. Oslikava podijeljenost bh. društva. Ne primjenjuje zakone. Od evropskih standarda sve je dalji, a sve bliži političkim opcijama. Zašto je to tako? Jedan od razloga je i činjenica da su finansijski u sve težoj situaciji. Iako sve manje, građani ipak plaćaju RTV taksu. Ali šta dobijaju zauzvrat?

Koje političke stranke imaju najveći utjecaj na javne emitere u BiH? Koliki su prihodi javnih emitera u izbornim i neizbornim godinama? Koje političke stranke imaju najviše medijskog prostora javnih emitera? Pogledajte u prilogu novinara Žurnala:

U ranije objavljenom dijelu, pogledajte prvu priču o neplaćanju RTV takse:

Priloge objavljujemo uz dozvolu Online magazina Žurnal i Centra za razvoj medija i analize, partnerima u projektu "Transparentnost finansiranja medija: razvoj kriterija za finansiranje medija i oglašavanje javnog sektora".