Koji Radio Sarajevo?

Koji Radio Sarajevo?

Koji Radio Sarajevo?

Kako je u sinoćnjem Dnevniku2 na BHT1 omaškom započelo obilježavanje 70. godišnjice Radio Sarajeva.

FOTO: caption Dnevnik 2 na BHT1 od 8.marta 2015. godine

BHT1 sinoć je započela serijal u kojem obilježava 70 godina od pokretanja Radio Sarajeva. Radio Sarajevo pokrenut je 10. aprila 1945. Početak serijala nije bio "slavan" jer su u Dnevniku kao ilustraciju koristili frekvenciju i logotip današnjeg Radio Sarajeva koje, osim naziva, nema direktnu vezu sa slavljenikom.

Da konfuzija bude još i veća, ova sarajevska FM radio stanica poznata i po istoimenom web portalu, više ne koristi logotip prikazan na Dnevniku 2- on je zamijenjen novim prije nekoliko mjeseci.

Logotip Radio Sarajeva 

Na web sajtu BHRT-s, nalazi se korektan logotip i najava obljetnice.

Logotip Radio Sarajeva i najava obilježavanja godišnjice