Razjedinjeni propadaju: Švicarska

Razjedinjeni propadaju: Švicarska

Analiza SRG SSR-a pokazuje da javni servis u Švicarskoj, uprkos svojim nesumljivim dostignućima, nije dovoljno efikasan u ispunjavanju svoje integrativne uloge.

Sažetak

Švicarska je konfederacija koja se sastoji od 26 kantona, tj. država. Važno je istaći da kantoni nisu nastali na etničkoj ili vjerskoj podjeli. Kantoni u Švicarskoj su 1848. godine osnovali državu- naciju zbog zajedničkih ekonomskih, društvenih, političkih i sigurnosnih interesa nakon dugog historijskog procesa.

Švicarska nema nacionalne medije. Medijski sektor nije strukturiran u skladu s raspodjelom vlasti u državi i njenim teritorijalnim uređenjem, već prema jezičkim razlikama, i zasniva se na vjekovnoj tradiciji jezičkih prava. Postoje četiri jezičke grupe: 64 posto stanovništva govori njemački jezik, 19 posto govori francuski, 8 posto italijanski, a 0,6 posto retoromanski. Svako jezičko područje ima vlastite medije.

Pluralni sistem je u sferi elektronskih medija uveden prilično kasno, Zakonom o radio-televiziji (RTVG) iz 1991. godine. Trenutno djeluju ukupno 71 televizijska stanica i 56 radiostanica koje posjeduju dozvolu, te 23 TV stanice i 20 radiostanica koje jedino podliježu obavezi prijavljivanja (Javni radiodifuzni servis nije uračunat).

Javni radiodifuzni servis - Švicarska korporacija za radio i televiziju (SRG SSR idée Suisse) - ima po dva televizijska kanala (tri za njemačko jezičko područje) i po tri do pet radiostanica za njemačko, francusko i italijansko jezičko područje. Za retoromanski dio Švicarske postoji radioprogram gotovo u cijelosti na tom jeziku, kao i dio televizijskog programa. Konkurenciju televizijskim kanalima u sastavu SRG SSR idée suissea predstavlja veliki broj stranih stanica na jednom od švicarskih nacionalnih jezika. Ipak, oni imaju najveću gledanost u svim glavnim jezičkim područjima.

Federalni Ustav medijima daje slobodu kao pravni aksiom. Nezavisnost elektronskih medija garantuje Zakon o radio-televiziji. Naročito se naglašava nezavisnost SRG SSR idée suissea. Dodjela dozvola je u nadležnosti Federalnog odjela za okolinu, transport, energetiku i komunikacije (DETEC).

SRG SSR idée suisse podliježe građanskom zakonu i djeluje prema principima zakona o preduzećima. Ima povelju prema kojoj emituje nacionalne, te jezičke, regionalne i specifične servise i pri tome mora u svim programima voditi računa o specifičnostima zemlje i potrebama kantona. SRG SSR idée suisse se mora organizovati tako da garantuje svoju autonomiju i nepristrasnost, efikasnost, predstavljanje svoje publike unutar organizacije, te svoju nacionalnu koordinaciju i upravljanje. Glavni izvor finansiranja je prihod od RTV takse, koji puni, otprilike, tri četvrtine budžeta.

Ostatak se pokriva iz reklama, prihoda od sponzorstva i drugih komercijalnih prihoda. Prihodi se prikupljaju i prijavljuju na centralnom mjestu. Raspodjela sredstava garantuje da građani u različitim jezičkim područjima dobijaju programe jednakog kvaliteta. Ovakav sistem finansijskog izjednačavanja je predviđen poveljom. S otprilike 5.800 zaposlenih (što je ekvivalentno broju od oko 4.700 radnih mjesta s punim radnim vremenom), SRG SSR idée suisse je najveći elektronski medij u Švicarskoj. Smjernice koje se tiču uređivačke politike i svakodnevnog rada u odnosu na program su izložene u Programskoj povelji, koja je obavezujuća za sve zaposlene.

Podaci o programskoj strukturi TV-emitera u sastavu SRG SSR idée suissea se mogu ukratko prikazati na sljedeći način: informativni programi u sva tri jezička područja se prvenstveno emituju na Prvom kanalu, dok zabavni programi dominiraju na Drugom kanalu. Struktura programske sheme SRG SSR idée suissea se značajno razlikuje od jednog jezičkog područja do drugog. U njemačkom jezičkom području je usmjerena na informativni program, u francuskom na drame, dok je u italijanskom usmjerena na sport. Ove razlike ukazuju na sličnosti s programskom strukturom javnih servisa u susjednim zemljama. Razlike su još veće ako se posmatraju oba kanala u svakom jezičkom području. Može se zaključiti da se SRG SSR idée suisse sastoji od tri značajno različita emitera.

Prema dozvoli koju posjeduje, SRG SSR idée suisse treba imati po jedan TV-servis u svakom od tri glavna jezička područja. S druge strane, također, treba vršiti integrativnu ulogu, jačati razmjenu, međusobno razumijevanje i društveno jedinstvo preko jezičkih granica. Istraživanja ukazuju na to da SRG SSR idée suisse ima ozbiljne poteškoće u ispunjavanju svoje integrativne uloge. Stepen razmjene preko jezičkih granica je skroman, dok njegova institucionalna organizacija njeguje i produžava razdvajanje po jezičkim linijama.

Iako se jezička prava vezana za četiri jezika u ovoj zemlji veoma poštuju i dosljedno provode, potrebe stranih državljana, koji čine 21 posto stanovništva koje tu živi, u potpunosti su zanemarene. Stranci, gastarbajteri, azilanti i izbjeglice su najviše socijalno marginalizovana i isključena manjina u Švicarskoj. Integracija ovog stanovništva je u posljednjih 20 godina jedna od najvrelijih tema u javnim raspravama i medijskom diskursu. Ovaj dio društva je nedovoljno predstavljen u medijima ili je predstavljen kroz stereotipe, uopšavanja i stigmatizaciju. Sukob služi kao najčešći okvir medijskog izvještavanja. Prema dozvoli za emitovanje, "jačanje razumijevanja, povezanosti i razmjene me|u regijama, kulturama i društvenim grupama u zemlji" predstavlja jednu od suštinskih uloga SRG SSR idée suissea. Njegovi emiteri trebaju imati vodeću ulogu u ovom pogledu i zbog toga što ga doseljenici i drugi stranci smatraju glavnim izvorom informacija.

Cijeli izvještaj u .PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Također, objavljena je i dostupna i engleska verzija teksta.

.....................................................................................................................................
Nena SKOPLJANAC, „Švicarska“, objavljeno u: Sandra Bašić-Hrvatin, Mark Thompson, Tarik Jusić. Razjedinjeni propadaju: Javni radio – televizijski servisi u multietničkim državama. Mediacentar Sarajevo, 2008, str. 155-197.