Reklama i mladi u kontekstu medijske pismenosti

Reklama i mladi u kontekstu medijske pismenosti

Goran Peković analizira reklame u medijima kao još jedan aspekt kroz koji se prelama medijski odgoj kao disciplina i javna politika. Autor smatra da je područje medijskih reklama glavna tema na koju treba usmjeriti napore medijske pismenosti, jer reklamu smatra temeljnim obilježjem kako suvremenih medija tako i suvremenog kapitalizma, te samom matičnom kulturom današnjice. Medijsku pismenost također smatra glavnom građanskom vještinom, a u praktičnom smislu obuke o medijima zalađe se za idnuktivno učenje rkoz metodu spiralnog kurikuluma koji može obuhvatiti različite uzraste djece i različite načine učenja i prenošenja znanja. Autor opisuje primjenu ovih ideja u tečajevima medijske pismenosti, na primjeni analize i učenja o reklamama. (Dr.Zrinka Peruško, izvod iz recenzije)

Kliknite za cijeli članak!