Medijsko izvještavanje o digitalizaciji

Medijsko izvještavanje o digitalizaciji

Medijsko izvještavanje o digitalizaciji

Tokom prethodnog perioda, procesu digitalizacije je poklanjano mnogo pažnje u medijima.

Izdvajamo nekoliko tekstova...

DNEVNI LIST, 18.10.2010.: Nedopustivo da BiH ostane u digitalnom dobu

Na međunarodnoj konferenciji o digitalizaciji i održivosti javnih servisa u jugoistočnoj Europi, koja je organizirana pod pokroviteljstvom tajništva Vijeća za regionalnu suradnju i Europske unije radiotelevizija (EBU) glavna direktorica EBU-a Ingrid Deltenre je poručila kako je “digitalni jaz nedopustiv u Europi današnjice, kao i postojanje razlika u mišljenjima unutar Europe o potrebi za održivim medijima javnog servisa”.

Hido Biščević, glavni sekretar Vijeća za regionalnu suradnju (RCC) rekao je kako su najčešće prepreke prelazu na digitalni signal “nedostatak političke odluke i relevantnog zakonodavstva, nepostojanje povezane strategije i nedostatak političke volje i sredstava da se provedu zakonodavstvo i strategije tamo gdje postoje“.

WWW.RECI.BA, OKTOBAR 2010.: BiH ulazi u eru digitalizacije 

Vijeće ministara BiH će odlučiti hoće li subvencionirati građane pri kupovini novih prijemnika. Ukoliko dođe do toga, proces digitalizacije bit će znatno ubrzan.

WWW.BHREPORTER.BA, 08.12.2010.: Neophodno ubrzanje procesa uvođenja digitalne tehnologije

Regulatorna agencija za komunikacije BiH konstatovala da javni servisi ne ispunjavaju svoje obaveze na vrijeme kad je riječ o digitalizaciji. Cijene novih uređaja su u opadanju, što će građanima olakšati uvođenje novih tehnologija.

OSLOBOĐENJE, 18.12.2010: Digitalizacija je državni projekat

Kemal Huseinović, generalni direktor RAK-a, rekao je da je digitalizacija državni projekat i da se u taj proces moraju uključiti sve relevantne institucije. On je rekao da je RAK uradio sve što se od njega očekivalo, kako u smislu ispunjavanja tehničkih uslova i koordinacije na međunarodnom nivou, tako i pružanja podrške i koordinisanja DTT strategije.

NEZAVISNE NOVINE, 8.2.2011.: Prvi korak do digitalizacije

Ministarstvo transporta i komunikacija BiH juče je objavilo oglas za nabavku opreme neophodne u prvoj fazi digitalizacije, čime je napravljen prvi konkretan korak za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje programa javnih emitera u BiH.

Savjet ministara BiH odobrio je skoro 6,8 miliona KM iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije kako bi bili nabavljeni linkovi i predajnici u prvoj fazi digitalizacije
koji će signalom pokriti regije Banjaluke, Sarajeva i Mostara. Ova područja obuhvataju oko milion gledalaca u BiH, odnosno 250.000 domaćinstava.

DNEVNI AVAZ, 9.2.2011: Građani koji imaju stare televizore morat će platiti po 100 maraka

Oko milion gledalaca, odnosno 250.000 domaćinstava, iz tri najveća grada u BiH, Sarajeva, Banje Luke i Mostara, polovinom ove godine trebalo bi imati digitalni signal na TV prijemnicima.

Oni koji imaju novije televizore digitalni signal će koristiti bez dodatnih ulaganja, dok će ostali morati kupiti takozvane set top boxove, koji će koštati oko 100 maraka. Imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju, građani već strahuju zbog novih izdataka, ali u ekspertnom timu Javnog RTV sistema BiH za digitalizaciju kažu da će država ponuditi subvencije za kupovinu opreme.