Osam stubova uvođenja novih tehnologija

Osam stubova uvođenja novih tehnologija

Marisa Fernandez Esteban u svojoj se prezentaciji osvrnula se na ključne izazove i mogućnosti koje korisnicima omogućava digitalno doba. Prema njenim riječima, glavni nosioci uvođenja novih tehnologija su:

1. Jedinstveno digitalno tržište

2. Operativni standardi među zemljama

3. Povjerenje i sigurnost

4. Veoma brz internet

5. Istraživanja i inovacije

6. Unapređenje e-vještina

7. Informacijsko-komunikacijske tehnologije za socijalne izazove

8. Međunarodno povezivanje

Fernandez Esteban govorila je o doprinosu kulturi, navodeći da su među najznačajnijim mogućnostima koje ima uvođenje digitalne tehnologije: razvijanje kulturnih različitosti, širenja kulturnih sadržaja putem novih tehnologija, te informacija od javnog značaja
koje pomažu očuvanju kulturnog naslijeđa.

Kao ključne izazove ona ističe pitanja zaštite intelektualnog vlasništva, uticaja na evropsku industriju, kao i prilagodbe tržišnih pravila internet dobu.

Prezentacija Marise Fernandez Esteban na Konferenciji održanoj u Sarajevu 15. oktobra 2010. godine. 

Digitalizacija u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi - sloboda govora.