Saveti za brigu o osoblju za urednike i menadžere redakcijskog osoblja izloženog traumatičnim događajima

Saveti za brigu o osoblju za urednike i menadžere redakcijskog osoblja izloženog traumatičnim događajima

Trauma i izveštavanje o ekstremnoj ljudskoj nesreći suštinski su deo novinarstva. Ovakvo izveštavanje može biti važno i doneti nam osećaj dobrobiti – ali može i negativno da utiče na nas kao pojedince. Kao i druge organizacije kojima je zadatak da odgovaraju na traumatične događaje, i medijske kuće treba da im pristupe s jednakom ozbiljnošću i da adekvatno pripreme osoblje i daju mu podršku.

 

Najbolji način da se izlazi na kraj s traumom je dobar timski rad uz međusobnu podršku članova tima i dobro vođstvo – unutar šire kulture koja priznaje ulogu koju trauma ima u novinarskom poslu.

 

Ovi saveti se nude kao predlozi čija je svrha da pomognu zdravlju novinara a time i proizvedu bolje novinarstvo. Pre izlaganja potencijalno traumatičnom materijalu, važno je osoblju ukratko dati sve bitne informacije, a zatim ih podržavati i tokom događaja i posle njega. To važi i za velike (npr. prirodne katastrofe, ratno izveštavanje) i ‘male’ incidente (saobraćajne nesreće, izveštavanje sa sudova ili o kriminalu).

 

Pre zadatka -

 

 • Brifinzi namenjeni povećanju svesnosti o traumi trebalo bi da budu suštinski deo standardne obuke i upravljanja ljudima. Svesnost o fizičkim i psihološkim rizicima izlaganja traumi i način na koji će se vaša medijska kuća nositi s njom ljudima će dati samopouzdanje u obavljanju ‘teških’ zadataka – što na kraju daje bolje priče.
 • Sedite sa pojedincem ili timom i razgovarajte o mogućim emocionalnim rizicima koje zadatak podrazumeva, kao i o logistici i svrsi samog zadatka.
 • Podsetite osoblje na to da je emocionalna patnja kao posledica izloženosti traumi normalna ljudska reakcija a ne slabost. Ona čak može dati poseban kvalitet njihovom izveštavanju. Znaci emocionalne patnje ne treba da budu odlučujući faktor za sledeći zadatak.
 • Odajte ljudima priznanje i pokažite im da cenite to što rade i pre nego što odu na zadatak. Osećaj da su cenjeni drži ljude u emocionalnoj ravnoteži i pomaže im da budu investirani u teške zadatke.
 • Organizujte razmenu informacija između redakcije i novinara pre odlaska na teren radi podrške kao i prikupljanja informacija.
 • Objasnite da su na dužim zadacima telefonski razgovori s porodicom važni – a nisu luksuz.
 • Postarajte se da je za potrebe onih koji odlaze na zadatak lista ličnih brojeva za kontakte u hitnim slučajevima ažurirana.
 • Imajte na umu da svi oni koji su uključeni u proizvodnju vesti mogu biti izloženi traumi – ne samo oni na prvim linijama. Urednici fotografije, montažeri, snimatelji zvuka itd. će takođe biti izloženi potencijalno traumatičnom materijalu.
 •  

  Na zadatku -

   

 • Održavajte stalnu vezu – uključujući i kratak poziv da kažete samo ‘dan, kako ide’?
 • Dajte im reči ohrabrenja i oprezno s kritikama – ljudi su osetljiviji kada su izloženi traumi.
 • Podsetite ih na važnost brige o sebi. Zdrava prehrana, vežbanje i san su od ključne važnosti i omogućavaju bolje obavljanje novinarskog posla. Previše ‘samo-pomoći’ alkoholom ima suprotan efekat.
 • Ohrabrite ljude da ne kriju ako su u emocionalnoj patnji. Takve reakcije nisu nenormalne, one su ljudske, i nije niti znak slabosti niti je neprofesionalno, a ni opasno po karijeru priznati ih.
 • Imajte pod kontrolom komunikaciju ljudi iz vaše organizacije sa onima na terenu – telefonski poziv u lošem trenutku može da pogorša nivoe stresa (pogotovo ako se radi o finansijama!)
 • Razmislite o rotaciji ili povlačenju osobe pod velikim stresom, ali ne zaboravite da razgovarate s njom o razlozima za tu odluku, i to činite pažljivo.
 • Nakon dužih zadataka razmislite o tome da ljudima date dan ili dva za ‘dekompresiju’ – prelazni period za prilagođavanje posle izlaganja traumi. Postarajte se da porodice znaju o čemu se radi.
 • Održite vezu redakcije sa partnerima ili porodicama.
 • Istraživanja ukazuju na to da automobilske nesreće, izveštavanje za suda i izveštavanje o ‘manje’ traumatičnim događajima može da ima jednak uticaj kao i izveštavanje o onim vrlo traumatičnim. Imajte u vidu svakodnevne porodične tragedije.
 •  

  Posle zadatka –

   

 • Od ključne je važnosti da menadžeri uspostave kontakt sa svakim članom osoblja koji je prošao kroz bolno iskustvo. To je ionako posao dobrog menadžera, ali je posebno važno nakon traumatičnih događaja.
 • Pošaljite nekoga da dočeka i pozdravi one koji se vraćaju sa zadatka u inostranstvu ili sa dužeg odsustva
 • Odajte prizanje ljudima zahvalama, ručkom, pićem, javnim priznanjem, e-mailom - jedno hvala ima veliku moć u stvaranju osećaja dobrobiti i boljih postignuća.
 • Razgovarajte detaljno i opušteno sa onima koji su se vratili sa zadataka gde su izveštavali o traumatičnim događajima – razgovarajte o tome kako je bilo – i logistički i emocionalno. Nemojte se plašiti da pričate o osećanjima – ona su normalna.
 • Ohrabrite osoblje da zadrži podršku porodice, prijatelja i društvenih mreža.
 • Podsetite ih na to da je svaki osećaj potresenosti tipičan ljudski odgovor na izloženost traumatičnom događaju – objasnite im da se većina oseća mnogo bolje za 3-4 sedmice. Neke uobičajene reakcije su:
 •  Nesanica

   Uznemirujući snovi

   Nametljive slike ili misli o događaju

   Izbegavanje podsećanja na traumu ili osećaj obamrlosti

   Osećaj da će se nešto loše desiti

   Osoba je nervozna i lako se prepadne

   Bes

   Teško koncentrisanje

   Hiperaktivnost

   Fizičke reakcije kao što su znojenje, ubrzan srčani ritam, vrtoglavica, mučnina pri podsećanju na traumatični događaj

 • Ponudite ljudima profesionalnu pomoć ako izgleda da ne mogu da se nose sa traumom ili mislite da niste u stanju da im pomognete.
 • VAŽNO JE proveriti kako su za 3-4 sedmice da biste videli da li se neki od simptoma i dalje javljaju. Ako da, uputite ih specijalisti za traumu. U međuvremenu ih diskretno pratite i čekajte. Svako ponašanje koje nije svojstveno članu vašeg osoblja pokazatelj je da nešto nije u redu.
 • Zapamtite da ste i vi deo efekta ‘kružnog širenja traume’. Pratite sopstvene emocije i nemojte biti iznenađeni ako i sami osetite neke od gore navedenih ili drugih simptoma koji izgledaju neobični. Svakako primenite mere samo-pomoći, ali i razgovarajte s nekim.
 •  

  Za više informacija kontaktirajte Dart Centre Australasia – Melbourne, 0419 131 947

   

  NetNovinar.org se zahvaljuje Dart centru za novinarstvo i traumu (Dart Center for Journalism and Trauma) na dozvoli da prevede ovaj tekst koji je u originalu objavljen na engleskom jeziku.