Upitnik za prikupljanje informacija za uredničku radionicu

Upitnik za prikupljanje informacija za uredničku radionicu

Pedeset pitanja novinarima o njihovom uredniku. Odgovori na ova pitanja bi trebalo da pobude pažnju urednika koji žele efikasnu redakciju i dobre odnose sa novinarima. Većina urednika ne bi loše postupila ni ako bi se stavili u ulogu svog novinara i ova pitanja postavili sebi.

Za svaku od prvih 50 izjava, od učesnika se zahtjeva da odgovore od 1 – 5: 1 = potpuno neslaganje, 2 = djelimično neslaganje, 3 = pa..., 4 = djelimično slaganje, 5 = potpuno slaganje.

A. Moj urednik...

1. odvoji vrijeme da razgovara sa mnom kad osjetim potrebu.

2. pomaže da orgaziram svoj rad sa ostalim odjelima novinske agencije, kao što su odjel za fotografiju, grafiku, biblioteka, itd

3. dobro radi na tome da zadobije podršku viših urednika za moj rad

4. se konsultuje sa mnom prije nego što mi odredi zadatak.

5. mi daje motivaciju za bolji rad.

6. razumije moj način rada i prilagođava svoj stil u skladu s njim.

7. daje dobre savjete za prikupljanje i organiziranje informacija.

8. dozvoljava lično mišljenje i sopstveni način rada.

9. daje mi dovoljno prostora kako bih obavljao posao na svoj način.

10. čini da se dobro osjećam zbog svog rada.

11. je osoba koja je prijatna za razgovor.

12. odvoji vrijeme kako bi se sastao/sastala sa mnom van ureda.

13. svoju pažnju u potpunosti skoncentriše na mene dok razgovaramo.

14. se savjetuje sa mnom prije nego što napravi veće promjene na mom tekstu.

15. mi objasni zašto je on/ona napravio/la promjene na mom tekstu.

16. sasluša ideje mojih priča i ustrajava u njima.

17. razumije šta želim reći.

18. se sjeti da privede kraju zajednički nezavršen posao.

19. poštuje me kao profesionalnog novinara.

20. posveti mi dovoljno svog vremena.

21. odvoji par minuta da razgovara sa mnom nakon što se vratim sa zadatka i prije nego što počnem pisati.

22. ohrabruje me da isprobam nove pristupe priči, čak i ako su rizični.

23. pohvali moj rad na način da se osjećam ponosnim.

24. prepoznaje dobar rad kad ga vidi.

25. mi daje članke, knjige i ostalu pisanu informaciju koja mi pomaže u poslu.

26. nikada ne kritikuje moj rad pred drugima.

27. mi daje konkretne savjete za pisanje koje mogu koristiti kad se nađem za tastaturom.

28. mi daje zadatke koji za mene predstavljaju izazov, kako bih nastavio učiti nove stvari.

29. dovodi moje pretpostavke u pitanje na koristan način.

30. postavlja realne rokove.

31. ide u korak sa promjenama u novinarskom poslu.

32. zna dovoljno o mom načinu rada kako bi dao dobar savjet.

33. se savjetuje sa mnom u odlučivanju o dužini priče.

34. mi daje svoju reakciju ubrzo nakon što uručim svoj tekst.

35. razgovara sa mnom o kvalitetu mog rada svaki radni dan.

36. traži od mene da sam/sama skratim predugu priču.

37. je jasan/jasna o novonarskim zadacima.

38. ne mijenja ideju o zadatku nakon što sam već uložio/uložila dosta rada u originalnu ideju.

39. mi stavlja na znanje da on/ona želi da uspijem.

40. ponekad me pozove da učestvujem u uređivanju moje priče.

41. zna objasniti šta nije u redu sa mojim pričama.

42. voli svoj posao.

43. održava moju iskrenost ispravljajući me kada to zaslužim.

44. ima smisao za humor.

45. vidi stvari s moje tačke gledišta.

46. pomaže mi da nađem fokus teksta koji pišem.

47. me često podsjeti šta čitaoci najvjerovatnije žele ili šta im je potrebno.

48. me informiše o čemu uprava novinske agencije razgovara.

49. ima dobre ideje za priču koje me mogu inspirisati.

50. mi često vrati tekst sa dobrim prijedlozima kako da ga poboljšam.

B. Najvažnija stvar koju trebate znati o mom uredniku jeste da (je) on/ona:

....................................................................................................................

Jack Hart, šef redakcije lista The Oregonian, koristi ovaj upitnik da bi prikupio informacije prije uredničkih radionica na kojima predaje.

Preuzeto i prevedeno uz dozvolu sa: http://www.notrain-nogain.org/Man/TtT/jack.asp