Ne dopustite da se zarazite »to nije priča« virusom

Ne dopustite da se zarazite »to nije priča« virusom

Ne odbacujte temu na osnovu »osećaja«. Možda je upravo to tema koja će vam pomoći u karijeri. A možda je zaista ćorsokak. Ali, kako ćete znati, ako samo kažete: »To nije priča«, i pređete na nešto drugo? Obavite ovih deset tekstova pre nego što »pacijenta« proglasite »mrtvim«.

Izvor: Notrain-Nogain.org

U maju 2003, na konferenciji Kanadske novinske asocijacije u Torontu, urednici iz čitave zemlje su se okupili u novinarskoj radionici sa redakcijskim instruktorom Steve Buttryjem iz Nebraske. Buttry je pitao urednike koji su najuobičajeniji komentari koje su čuli od novinara u svojim redakcijama. Pogodite koji je komentar izazvao najviše smeha? Da, bio je to: “To nije priča”.

Ne dopustiti da vas zarazi “to nije priča” virus. Evo leka u deset koraka:

1. Ne radi se o vama

Novinarima koji kažu da ih je baš briga za nešto, te da to zbog toga nije novinska priča, očajnički je potrebna novinarska revizija kontakta sa realnošću. Ne radi se o vama. Uvek se radi o vašim čitaocima. Zapitajte se: “Da li je mojim čitaocima stalo do ovoga?” “Da li je ovo bitno za čitaoce?” “Da li će čitaoci biti bolje informisani na ovaj način?” Upoznaj svoje čitaoce i svoju publiku. Eto koga jeste briga. Izveštavaj za svoje čitaoce, a ne za sebe.

2. Inicijativa

Preduzimljivi novinari koji mogu da vide uglove gledanja na stvari i tamo gde drugi ne mogu, često su svetionik u noći, oni koji uvek “otvaraju” teme i vode ostale za sobom. Inicijativom ostajete u prednosti pred konkurencijom i unapređujete svoju karijeru.

3. Postavite okvire rada

Pomoćiće vam da razvijete ideje za priče. Postavite sebi ključna pitanja: “Šta je tema?” “Šta želim da pokažem?” “Šta je do sada pisano o ovome?” “Zašto je ova tema relevantna baš sad?”

4. Akcija pre reakcije

Vi kažete na nešto nije novinska priča. Da li će možda biti za nedelju dana? Za šest meseci? Ako sada napišete tekst, da li otvarate pitanje i edukujete svoje čitaoce unapred o nečemu što će predstavljati vest u budućnosti? Vest nije uvek očiglednost. Kreativni novinari istražuju teme – čak i kada nisu pred nama i čitaocima sve vreme.

5. S čim je ovo u vezi?

Može li se uspostaviti veza sa drugim događajima koji se odvijaju u vašoj zajednici? Poređenja sa određenom temom mogu događajima dodati perspektive i paralele.

6. Alternative

Možda imate neuobičajenu ideju za predloženu temu za tekst. Iznesite je. Diskusija može biti početna tačka. Svakako je bolje od: “To nije priča,” što je slepa ulica. Novinari koji ruše mostove ne doguraju daleko.

7. Dupli pas

Pre nego što donesete ishitrene zaključke, pokušajte da ih dodate kolegi, prijatelju, komšiji ili izvoru. Dublja analiza može prosvetliti vaš pogled na temu. Pitajte kolegu: “Šta bi ti uradio?” Pitajte prijatelja ili blisku osobu: “Da li bi tebi ovo bilo interesantno? Zašto? Šta bi ti hteo/htela da znaš o ovome?”

8. Istražujte

Postavljajte pitanja i počnite da prikupljate činjenice. Ovo će vam pomoći da procenite na šta ćete usredsrediti svoju pažnju. Interesantno je da se mnogo komentara tipa “to nije priča” dobije kada novinaru dodelite zadatak koji zahteva vrlo aktivan pristup predstavljanju nečega što tek može postati vest. Zamislite kada bi svi novinari funkcionisali po “to nije priča” principu. Istraživačko novinarstvo ne bi postojalo. Naš posao je i da testiramo teme.

9. Bizarne i neobične teme

Nije tajna da čitaoci vole neočekivano, bizarno i neobično. Prema tome, na pisanje!

10. Imajte hrabrosti

Novinari moraju da žrtvuju vreme i trud da stvore temu za priču. Novinari moraju da imaju hrabrosti da se oslobode predrasuda. Može vam se desiti da se nađete na nepoznatom terenu. Imajte hrabrosti da učite. Imajte hrabrosti da pitate: “Ja ovo ne razumem, molim objašnjenje. Zašto je relevantno? Zašto je bitno?” Novinari moraju da imaju hrabrosti da prevaziđu prepreke i ostanu odlučni. I moraju da imaju hrabrosti da znaju da iskustvo dolazi od hvatanja u koštac sa mnogo novih izazova.

Prevedeno sa sajta Notrain-Nogain.org uz dozvolu.

Originalni tekst: http://www.notrain-nogain.org/Train/Res/Edit/nostory.asp