DijalogBiH2.0: Promocija otvorenog pristupa politici

DijalogBiH2.0: Promocija otvorenog pristupa politici

DijalogBiH2.0: Promocija otvorenog pristupa politici

Dijalog BiH2.0 je nezavisna platforma, posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti na prostoru Bosne i Hercegovine.

Fokus ove platforme bit će na pet područja koja, kako se navodi, odražavaju suštinu izazova i mogućnosti s kojima se suočava Bosna i Hercegovina: politika, ekonomija, obrazovanje, energetika, EU/NATO. Tim DijalogBiH2.0 nastojat će da mapira i vizualizira različite informacije koje će dalje putem platforme predstavljati u obliku infografika, specijalnih izvještaja i intervjua.

Platforma je pokrenuta predstavljanjem Specijalnog izvještaja o poplavama koje su u maju 2014. zadesile Bosnu i Hercegovinu. "Da bismo razumjeli razmjere štete od poplava, moramo znati uzroke i šta jeste a šta nije urađeno da bi se ublažile društvene i ekonomske štete, kao i posljedice po okoliš. Izvještaj takođe upućuje šta treba uraditi da bi se preduprijedila buduća šteta. Vizualizirajući i stavljajući u kontekst otvorene informacije koje se tiču poplava i njihovih posljedica, nadamo se da ćemo potaknuti inventivan dijalog tako da ljudi širom Bosne i Hercegovine mogu raditi zajedno na obnovi zemlje", navodi se u uvodu Izvještaja. 

U narednom periodu na platformi će biti objavljeni razni sadržaji iz domena politike i otvorenih informacija. Dijalog 2.0 je utemeljen na Tufts University (USA), a podržan grantom GPD Charitable Trust. 

Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH'. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje.