FilmoraGo: Video editor za mobilni uređaj

FilmoraGo: Video editor za mobilni uređaj

FilmoraGo: Video editor za mobilni uređaj

Uz kombinaciju video i audiozapisa, fotografija, teksta i animacija, uređivanje videoklipova je jednostavno uz mobilnu aplikaciju FilmoraGo.

FilmoraGo je mobilna aplikacija koja omogućava jednostavno uređivanje videoklipova. Novinari je mogu koristiti za snimanje, uređivanje i objavljivanje na društvenim mrežama, a montirani video je moguće i snimiti na uređaj i objaviti i na drugim online platformama.

Koristeći aplikaciju, moguće je skratiti video, odesiti vizualni filter, brzinu, ubaciti tekst, muziku ili zumirati video.

 Aplikacija je besplatna je i dostupna za Android i iOS operativne sisteme.