Kako se boriti protiv propagande u medijima?

Kako se boriti protiv propagande u medijima

Kako se boriti protiv propagande u medijima?

Regulisanje objavljivanja propagandnih materijala koji mogu podsticati na mržnju - a pronalaze svoje mjesto i u medijima - fokus je preporuka koje je OSCE objavio prošle sedmice.
 
Lista preporuka koja bi trebala pomoći u borbi protiv propagande i širenja nacionalne, rasne i vjerske mržnje koje podstiču na diskriminaciju, neprijateljstvo i povrede međunarodnog prava, objavljena je prošle sedmice, a rezultat je sastanka u organizaciji OSCE-a održanog sredinom februara u Beču.
 
Medijski i pravni eksperti, zajedno sa novinarima, diplomatima i predstavnicima vlasti su na sastanku "Propaganda za rat i mržnju i medijska sloboda", istakli potrebu za legalnim mehanizmima koji bi zabranili propagandu i naglasili da je veoma važno da takvi mehanizmi zaštite ne zamijene edukaciju publike i promociju samoregulacije u medijima.
 
"S obzirom na to da je propaganda posebno opasna kada dominira u javnoj sferi i ograničava pristup informacijama, i time onemogućava individuama da izraze i formiraju svoje stavove i ideje, od ključnog je značaja podsticati medijski pluralizam, kao jedan od efektnih odgovora na propagandu, koji kreira i jača kulturu mira, saradnje, tolerancije i uzajamnog poštovanja u OSCE regionu", navedeno je u izvještaju.
 
Posebnu pažnju potrebno je obratiti na nove tehnologije – digitalno emitovanje, mobilne komunikacije, online medije i socijalne mreže, koje bi, u ovoj situaciji, trebale dobiti veliku podršku kao alati koji mogu povećati diverzitet informacija.
 
Lista preporuka podijeljena je u tri kategorije i namijenjena je državama članicama, medijskim organizacijama i novinarima, kao i organizacijama civilnog društva.
 
Medijska samoregulacija, tamo gdje je efektna, i dalje se navodi kao najbolji put adresiranja medijskih problema. Kroz ovakav vid regulacije, novinari vježbaju moral i društvenu odgovornost i predstavljaju suprotan govor propagandi mržnje i diskriminacije.
 
Posebnu ulogu trebaju imati javni medijski servisi, a kao značajni se ističu i novinarski treninzi o međunarodnom pravu koji pokrivaju oblasti ljudskih prava.
 
Kompletna lista preporuka na engleskom jeziku dostupna je na ovom linku.