Mapa nasilja nad LGBT osobama

Mapa nasilja nad LGBT osobama

Mapa nasilja nad LGBT osobama

Ususret Međunarodnom danu borbe protiv homofobije, na portalu Diskiminacija.ba objavljena je mapa slučajeva nasilja počinjenih nad LGBT osobama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Mapa je kreirana na osnovu podataka predstavljenih u izvještajima LGBT organizacija aktivnih u ovim zemljama - Lezbejske udruge Kontra iz Hrvatske, Gej strejt alijanse iz Srbije i Sarajevskog otvorenog centra iz Bosne i Hercegovine i predstavlja tek prvi korak u praćenju nasilja nad LGBT osobama u regiji. Predstavljeni su slučajevi iz izvještaja u periodu od 2002. do 2013. godine. Izvještaji nevladinih organizacija izabrani su upravo zbog toga što se većina LGBT osoba koje su preživjele ili su u situaciji nasilja, ne usuđuju da podnesu prijavu policiji. 

Slučajevi nasilja nad LGBT osobama ažurirat će se u mapi svake godine a na osnovu izvještaja nevladinih organizacija. Na taj način bit će predstavljeni podaci o tome gdje se nasilje dogodilo, šta se dogodilo i koje mjere su bile poduzete. 

Mapa je dostupna na sajtu Diskriminacija.ba, a njeno objavljivanje realizovano je uz podršku USAID-ovog projekta "Jačanje nezavisnih medija u Bosni i Hercegovini (SIM)"